Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Sámánizmus

Cikkek

Bottyán Katalin: A sámán szerepe a közösségben

2010.10.22

A szöveget 1998 novemberében kaptam Bárth János tanár úrtól. Sajnos, elmulasztottam feljegyezni, hogy az anyag melyik város jegyzőkönyvében található, így forrásként az ő gyűjteményét tudom megnevezni. Tanár úr elmondása szerint ezt a forrást még nem publikálta sehol.

A bemutatandó dokumentum egy dunántúli féltáltos vallomása 1791-ből.

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 0

A sámán világa és beavatása

2010.08.04

Helena Blavatsky Isis Unveiled (A leplezetlen Ízisz) című könyvében ismételten említést tesz a sámánizmusról és sámáni jelenségekről. A könyvben számos eset található a varázslatról, különféle tradíciókból magasabb erőt merített emberekről és szokatlan helyszínekről, amelyek figyelemreméltó erőkkel megáldottak A tibeti beavatottak levegőben közlekednek, a szibériai sámánok saját gondolataikkal keresik meg az elveszetteket és eltévelyedetteket, minderről úgy szerezhetünk tudomást, hogy fellapozzuk e szokatlan könyv oldalait. E remekmű azonban nem valamely bogaras és irracionális varázslás végtermékét mutatja be, hanem a kevéssé ismert természeti erők és természeti törvények következményeit tárja elénk, amelyek Nyugaton a spiritizmusban és a pszichotronikus jelenségben lepleződtek le, még ha elég ritkán is.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 0

Mircea Eliade - Sámánizmus

2010.07.16

A miszticizmus történetének folytonossága töretlen. A sámáni eksztázisban többször is felfedeztük a "paradicsomi sóvárgást", ami a keresztény misztikus élmény egyik legősibb típusát idézi. Ami az indiai misztikában és metafizikában és a keresztény misztikus teológiában egyaránt főszerepet játszó " belső fényt" illeti, láttuk, hogy már az eszkimó sámánizmusban is tanusított. Tegyük hozzá, hogy azoka a varázskövek, amelyekkel az ausztrál orvosságos ember testét teletömködik, valamiféleképpen a "megszilárdult fényt" jelképezi. A sámánizmus azonban nem csupán a miszticizmusban elfoglalt helye miatt jelentős. A sámánok lényeges szerepet töltöttek be a közösség lelki épségének védelmében. Kiválló démonűző bajnokok; a démonokat éppúgy legyőzik, mint a betegségeket és a feketemágusokat.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 1

Helmut Wautischer : Törzsi episztemológiák, Filozófiai antropológiai esszék

2010.04.22

A filozófiai antropológiáról tudjuk, hogy egy olyan filozófiai ágazat, amely közel áll az egzisztencializmushoz, a fenomenológiához és Dilthey "életfilozófiájához" (ahol az átélt, vagyis közvetlen élmények határozzák meg a tudatot). Az ember mint önmeghatározó állat ontológiájára összpontosít. A kartéziánus dualizmussal szemben a filozófiai antropológia szerint az ember testét áthatja a tudata. Ez a felfogás a pascali logikán túli logika ("logique du coeur") alkalmazását feltételezi, tehát emberközpontúsága választja el a hagyományos filozófiától. Nem csak szociológiailag utasítja el az evolucionalizmust, hanem kétségbe vonja a tudományos gondolkodás magasabbrendűségét is. Az embert tudományos fogalmakkal meghatározhatatlannak tartja.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 0

Piers Vitebsky: A sámán (részletek)

2010.01.07

"E könyv bevezet a sámánok elbűvölő, bár sokszor vad és felzaklató világába. Az emberiség történelmében, vallásaiban, és pszichológiájában időről időre megjelennek sámánista motívumok, témák és figurák. A "sámán" szó Szibériából származik, ahol a második szótagot hangsúlyozva sam-án-nak ejtik. A sámán szót a világ különböző részein meglehetősen tág értelemben használják - a kuruzslóra, vajákos asszonyra, jósra, varázslóra, boszorkány-doktorra is értik, különösen ott, ahol ezek az emberek az elfogadott vallásokon kívül működnek."
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 0

A sámánizmus gyökerei

2009.12.27

A sámánizmus gyökere az ősi animizmus és mágia elemeinek összekapcsolása, az emberi és a szellemi világ közötti kapcsolattartás biztosítása, arra természetfeletti módon kijelölt médiumok, sámánok közreműködésével és a totemizmus, különösen az állatkultusz hiedelmeinek felhasználásával. A vallás lényege tehát ebben az esetben a szellemlények és az emberi közösség közötti kapcsolattartás rituális technikájának kimunkálása és működtetése; a vallási tevékenység központi alakja ennek a sajátos "mesterségnek" a tudója, a sámán. A sámán tehát - a régi magyar vallási világban a táltos - emberfeletti tudománnyal rendelkező személy, akinek az égi és alvilági erőkkel való kapcsolatteremtés a feladata.
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 1

Terence Mckenna : A sámánizmusról

2009.11.24

Részlet Terence Mckenna , valamikor a ’90-es évek elején tartott előadásából; a szöveg felvételről került lejegyzésre. Ha mindössze negyed órában próbálom meg összefoglalni, ami a sámánizmusról és a hallucinogénekről elmondható, akkor csupán a dolog felszínét érintjük, viszont megpróbálkozom egy afféle bevezetéssel ahhoz, hogyan is gondolkodom erről.  A sámánizmus nem pusztán az antropológiának valami sötét és rejtélyes kutatási területe, hanem magát a sámánizmust tekinthetjük úgy, mint a vallás gyakorlatát az első egymillió évben...
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 0

Úgy éreztem magam, mint Szókratész, amint elfogadja a méregpoharat.

2009.11.19

 Részlet a : "Jeremy Narby - Francis Huxley: Sámán: Ötszáz év a tudáshoz vezető ösvényen" című könyből.

Michael Harner amerikai antropológus több évet élt a Jiévarók és konibók között a Nyugat-Amazonas vidékén. Itt írta le első élményét a hallucinogén ajahuaszka főzetének kipróbálásáról. Legnagyobb megdöbbenésére a látomásai során látott különös élőlények nagyban hasonlítottak a bennszülöttek által elmondott víziókhoz.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 0