Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az emberi teljesség pszichologiája

2008.12.09

 

a Transzperszonális- és Integrált (Wilber) pszichológia kialakulása„Ami az elmúlt 40 évben történt - ami az egyetemi pszichológia szakról kimaradt”
A pszichológia a megszületése óta eddig 4 sarkalatatos szemléletváltáson, felis-merésen ment át:

1. ”Betegből normálissá”- a hagyományos, „orvosi” szemlélet. Az első felismerés az volt, hogy az embernek nem azért van baja, mert ördög szállta meg s mert bűnös, hanem olyan okok miatt, amiért saját maga s az emberi környezete tehet, s amit így aztán saját erőből s segítséggel befolyásolni, alakítani, orvosolni lehet. Az embernek van tudattalanja, s ott olyan dolgokat tartogat elfojtva, amitől szenved, „lelki baja van, beteg”. Ezt Freud írta le a múlt század elején, s ezzel indult el a pszichoanalízis, az első átfogó pszichológiai irányzat. Szemlélete szerint a dolgunk a bajok orvoslása, az embert a problémáiból, normálissá, hétköznapivá tenni. A 60-as évekig ez az alapszemlélet maradt, és kidolgoztak még két variációt a „betegből-normálissá” sémára. Az egyik a behaviorizmus - „fókuszáljunk a viselkedésre”, a másik a kognitív szemlélet - „fókuszáljunk a gondolkodásmódra”.

2. „Normálisból kiteljesedetté”- a humanisztikus szemlélet. A 60-as években az emberek tömegesen rájöttek, hogy lehetnek felszabadultabbak, mint ahogy addig éltek. A felszabadultságot, lelki csúcsélményeket emberi lehetőségeknek, humán potenciálnak hívták. Ekkor több pszichológust az kezdett foglalkoztatni, hogyan lehet az embert a kiteljesítésében segíteni, azaz a normálisból, hétköznapi örömökkel és szenvedésekkel tűzdelt életet élő, beszűkült, önmagával küszködő embert boldoggá, kiteljesedetté tenni. A sok közül két ember, Maslow és Rogers vált híressé a pszichológiában. Ez a szemlélet a humanisztikus pszichológia.

3.”A kiteljesedés végső szakasza a spirituális világbeli magunkra találás” - a spirituális / transzperszonális szemlélet. Maslow kortársai, s maga Maslow is nem sokkal a humanisztikus alaptételeinek lefektetése után saját tapasztalatai alapján, s kortársait látván rájött, hogy a kiteljesedés nem áll meg az önmegvalósításnál, a csúcsteljesítménynél, a sikernél, a személyiségünk, képességeinek kibontakoztatásánál. Ha mindez megtörtént, akkor további élményvilág és növekedés nyílik meg előttünk: a spirituális élményvilág, mely közvetlen, természetes folytatása a személyes növekedésünknek. Ez ugyanúgy belső részünk, mint a személyes (ego-beli) jelenségek.

Ebből a rájövésből született meg a transzperszonális pszichológia. Innen kezdve az ezzel foglalkozó emberek azt gondolták, hogy a fő fókusz a spirituális lényünk kiteljesítése, megélése, fejlesztése kell, hogy legyen, s akkor a többi probléma megoldódik. Ez megfelel a növekvő spirituális igénynek, aktivitásnak, ami ma a nyugatot jellemzi.

4."Nem elég csak spirituálisan növekedni, a személyes (ego) rész gondozását is hozzá kell vennünk” - az integrált szemlélet.

A következő nagy felismerés az elmúlt években született meg az emberek kisebb százalékában, s születik meg folyamatosan másokban. Látnunk érdemes, hogy míg Magyarországon 10-15 éve van kvázi „spirituális életünk” (eltekintve az őseinket, s a szocializmus alatt titokban működő embereket), addig Amerikában ennek a folyamatos kísérletezésnek 30-40 év történelme és tapasztalata van már. Mind a sajátélmény terén (pl. valaki 40 éve gyakorol mindennap egy meditációt), mind a tudományos kutatás terén - sok emberen spirituális élményének vizsgálata, nyugaton s kulturközileg, keleten is. 30-40 év spirituális törekvés, próbálkozása, kísérletezgetés és kutatás során az emberek rájöttek, hogy a belső átalakulás gyakran nem megy olyan gyorsan, mint ahogy az elméletben tűnik. A másik rájövés az, hogy ha nem foglalkozunk az ego egészségességével, azaz a leragadt, problémás részeinek feldolgozásával, akkor elakad a spirituális fejlődés, és hiteltelen, boldogtalan emberek maradunk. Magunkon kívül sok szellemi vezetőt, és tanítót láthattunk ebben a helyzetben lenni, s ez megérlelte a helyzet átértékelését, egy józan, integrált szemléletet. E szerint mindennek helye van, ami eddig volt. A teljes élethez, a lelki felemelkedéshez a „betegből normálissá” munkára is szükségünk van, a „normálisból kiteljesedett”-re is, és a „spirituális előrehaladásra” is. Nem vagyunk teljesek, féllábúak vagyunk, ha csak a pszichológiai munkával foglalkozunk, s nem törődünk a spirituális fejlődésünkkel. Nem vagyunk teljesek, s féllábúak vagyunk akkor is, ha csak azzal törődünk, s a kapcsolatainkban a régi köröket és játszmákat folytatjuk feldolgozatlanul, s magunkkal a régi módon küszködünk belül. Mindkettőn szükséges dolgozni - a pszichológiai (egészséges ego) szinten és a spirituális szinten is. A modern, integrált szemléletű „gyakorló”, vagy tanár/terapeuta foglalkozik mindezen szintekkel magában és a klienseinél (vagy ő maga, vagy máshoz küldi a kliensét - e kérdésről később, az „integráltan informált terapeuta” kérdéskörnél foglalkozunk).

Az elmúlt 15/40 év nyugati spirituális gyakorlás során kirajzolódott már néhány alapvető csapda, tévedés, naivitás, amibe az ember beleesnek.

(Ezekről később lesz szó részletesen - az „előtte/utána összekeverése” - pre/trans

fallacy -, az ego végleges, mindenkori leküzdésének gondolata, az egészséges én átugrásának kísérlete, a „boomeritis” - a nárcisztikus ego elakadások megideologizálása spirituális elvekkel, s az abból fakadó nyomulás, stb. Az integrált pszichológiában ezekre tudatosak vagyunk, s elkerüljük ezen csapdákat magunknál, s a kliensnél tudatosítjuk, átdolgozzuk mindezt.)HOGYAN ALAKULT KI MINEDEZ? - történet.

- Létrejönnek a századforduló és a 60-as évek között az első, fő pszichológiai irányzatok, melyek a mai napig önmagukban is fejlődnek - Pszichoanalízis (Freud), Jung, behaviorizmus és kognitív pszichológia.

- A 40-es években Albert Hoffman felfedezi az LSD-t, s a Sandoz cég legálisan kutatja.

- A 60-as évekre a hippi mozgalom kibontakozik Amerikában - az LSD, és egyéb drogok legálisak, az emberek ezrei élnek át hatásukra spirituális élményeket. Az emberek nemcsak a saját magasabb emberi teljességük lehetőségét kezdik felfedezni, hanem a társadalmunk és emberi viszonyaink beszűkült, az emberi tudati lehetőségek kibontakozását gátló mintegy köz-hipnotikus hatását is.
- Három pszichológus ezeket felismerve a Harvardom legálisan kutatni kezdi az LSD- t - Tim Leary, Richard Alpert (Ram Dass), Ralph Metzner. - Nemsokára betiltják a kutatást, s Alpert elmegy Indiába s gurujára lel Karoli Neem Baba, Maharajji személyében. Tőle a Ram Dass nevet kapja. Kor és „sorstársa”, Krisna Das.

- Nyugaton a spirituális ébredés és keresés hatására népszerűvé válik a buddhista zen, vipassana, és tibeti hagyomány, a hindu jóga, a szúfizmus, és más misztikus, spirituális, és ezoterikus tanok.

- Közben Amerikában a tudati forradalmat személyesen megélő és egyszerre tudományos érdeklődésű fiatalok egymást még nem ismerve egyszerre kezdik kutatni az emberi tudat még kiaknázatlan lehetőségeiket. A korszellem nyilvánul meg.
Michael Murphy - létrehozza az Esalen Intézetet, Big Sur-ben, Palo Alto, California. Ez hamarosan minden transzperszonális technika fő gyűjtő és kísérletező helyévé válik évtizedekre a földön. Minden jelentős személyiség megfordul itt. Fritz Perls pszichoterapeuta előlép a Gestalt terápia módszerrel, s minden tabut és terápiás szabályt félretéve kendőzetlen nyíltsággal és hatékonysággal bontja le a résztvevők egóját. Elmer Green feltalálja a biofeedback módszerét, parajelenségeket produkáló hétköznapi embereket, és csodás képességekre szert tett jógikat vizsgál az egyetemi laboratóriumban EEG és egyéb fizikai módszerekkel, később Indiában
terepmunkával. Helen Palmer és mások behozzák az Enneagramot. Virginia Satir megalkotja a rendszerszemléletű pszichoterápiát. Milton Erickson forradalmasítja a hipnózist, s megalkotja a gyakran pusztán egyszerű beszélgetéssel létrehozott, nondirektív hipnózist. - Stanislav Grof cseh pszichiáter LSD terápiát alkot meg, alkalmazza a klinikumban, és kutatásokat végez emberek ezrein. Grof létrehozza az LSD nélküli légzéstechnikával előállított transztechnika módszerét, a holotrop légzést.

- Maslow teoretikus lévén leírja az emberi kibontakozás lehetőségeit. Rogers lévén klinikus, ugyanezt csinálja a gyakorlatban. Létrejön az emberközpontú, személyközpontú, humanisztkius pszichológia, a harmadik út a pszichológiában.

A szemllet alaptétele az, hogy az emberben van valami állandó, komplexitásra, jóra való törekvés, kiteljesedési tendencia. Ezzel megfogalmazták a spirituális valóság állandó jelenlétét és hatását az emberben.

- Maslow felismeri hogy az emberi lehetőségek felső határa a spiritualitás, s a humanisztikus pszichológia felső határai átszakadnak. Felismerik, hogy a kiteljesedett egón túl vannak magasabb humán lehetőségek, a végső, spirituális önmagunkra találás területe, és annak részei. Nem sok idő telik el, s a kitágult látásmód legalizálásra új elnevezést keresnek. Stan Grof kitalálja a „transz-perszonális” elnevezést az ember felső, spirituális lehetőség- és élményvilágára. Maslow és a többiek elfogadják az új terület neveként. - Így jön létre a negyedik út, a transzperszonális pszichológia, hivatalosan a Transzperszonális Pszichológia Folyóirata első számának megjelenésével, 1969-ben. 1972-ben megalkotják a Transzperszonális Pszichológiai Egyesület Palo Altoban, Kaliforniában. Céljuk az emberi fejlődés végső, legmagasabban kiteljesedett állapotainak a támogatása és tudományos kutatása, empirikus validálása. Cél továbbá a spirituálisan is megalapozott ökológiailag fenntartható fejlődés, gazdaság, és öko-spirituális átalakulás elősegítése. - Az úttörő transzperszonális terapeuták és kutatók között van ez előbb említetteken túl Roger Walsh, Francis Vaughan és Charles Tart pszichológusok és pszichiáterek.

- 1975-ben megalakul a Transzperszonális Pszichológiai Intézet is, a transzperszonális pszichológia egyetemi szintű tanítása és további kutatások céljából.

- Immár módszeresen, kiterjedt helyi, és kulturközi empirikus tudományos kutatásokat végeznek a különféle spirituális technikák és ösvények terén. Kutatásokkal vizsgálják a meditálók élményvilágát, és a különféle ösvények, utak hasonlóságait és különbségeit. Kikutatják az egyetlen, közös emberi belső utat, melyet a különféle tradíciók különféle oldalról, szinten, és nyelvezettel közelítenek meg. A kutatásokról a Transzperszonális Pszichológia Folyóirata ad számot.

- A 70-es években Grinder és Bandler megalkotják az NLP-t a három akkori „szuperterapeuta” módszeres megfigyelésével, és módszereik hatékony elemeinek ötvözésével: Virginia Satir, Milton Erickson és Fritz Perls.

- Európában is ugrásszerűen nő a transzperszonális gyakorlatok és gyakorlók száma, s 1987-ben létrejön az Európai Transzperszonális Egyesület az EUROTAS. - A spirituális, transzperszonális mozgalommal nem ért véget a fejlődés. A drog „mint ösvény” széleskörű, gyakran szomorú problémái, a szer nélküli technikákat és utakat követők vártnál lassabb fejlődése, s a spirituális tanítók, vezetők nyilvánvaló és általában elhallgatott ego problémái az egész humán fejlődés átgondolására sarkalják a frontvonal gondolkodóit. Megszületik néhány alapvető felismerés: nem elég
csak a spirituális oldalunkat fejleszteni. Mielőtt meg akarjuk haladni az egónkat, azt egészségessé, kiteljesedetté kell tennünk, be kell gyógyítani a sebeket. Az én, a személyiség, az ego elakadt részeit, az emberi kapcsolatainkat, közösségi életünket, az
érzelemvilágunkat is helyre kell tenni, ha teljes életet szeretnénk élni, és ha spirituális utunkon előre szeretnénk haladni.
Ken Wilberben mindezek láttán, s a terület széleskörű sajátélményű és tudományos ismerete folytán megalkotja a hagyományos és a transzperszonális pszichológiák, és a spirituális utak és más tudományok integrált tanát. Ezzel létrejön az ötödik hullám, az intgerál szemlélet.
- Wilber ismerve a nyugat eddigi előrehaladását és csapdáit, beleértve a transzperszonális pszichológiát is, integrálja az egész eddigi lélektani és spirituális történelmet, ősit és modernt, keletit és nyugatit, spirituálist és tudományosat. 23 évesen megírja a „Tudat Spektruma” című könyvét, mely rövid időn belül nemzetközileg elsimert sikerré válik. Wilber új történelmi korszakot nyit meg
ezzel nemcsak a pszichológia, hanem minden tudományok és a föld szellemiségének egységesülése történetében. Az emberiség történelmében először egyetlen, koherens, egységes képünk van a pszichológiákról és a vallásról, spiritualitásról, mely képben minden létező út helyet kap. E szemléletet értve a területek közötti rivalizálás és ellentmondás kölcsönös megértéssé, és kölcsönösen függő szükségességgé fordul át. Így minden eddiginél gazdagabb, egységes összkép áll előttünk az emberi természetről.

- 2002-ben Ken Wilber létrehozza az Egyesült Államokban, a Colorado állambeli Boulderben az Integrál Intézetet, mely ezen hónapokban (2003-2004) nyitja meg széles körben kapuit a nagyvilág előtt. Az intézet átfogó, komplex megoldásokat nyújt a világ egyre komplexebb problémáira, a pszichológia, spiritualitás, kutatás, tudomány, fizika, orvostudomány, gyógyászat, ökológia, gazdaság, üzlet, politika, stb. területeken.

- Ken Wilbert széles körben a világ legbefolyásosabb gondolkodójának tartják. A történelem során ő az első pszichológus-filózófus, akinek még életében (most 54 éves) kiadták az Összes Műveit több kötetben, és 22 könyvét mintegy 30 nyelvre fordították le. Wilber Amerika azon egyik akadémikus írója, akinek a könyveit a legtöbb nyelvre fordították le eddig.

- Az intézet 1997 óta alakul, amikor is Joe Firmage egy huszas éveiben járó, s akkora szoftveres ötleteiből dollármultimilliomossá vált, s pénzét a tudomány és vallás integrálásának támogatására szánó fiatalember megjelent Wilbernél, és a következőt mondta: „Nincs a Földön sehol mégy egy olyan kör, ami azt csinálja, amit az Integrál Intézet”, majd azonnal 1millió dollárt adományozott kézpénzben. Ezzel hivatalosan
bejelentették az intézetet megalakulását. Ezután a nemzetközi világ 400 vezető integrál gondolkodójával találkoztak, majd témakörök szerint mag-csoportokat hoztak létre. Ezután (igazából ez alatt, az alakulás most is zajlik) létrehozták a www.integralnaked.org website-ot, ahol Wilbernek ezen vezető szakemberekkel való
őszinte, informális, vagyis „meztelen” (naked) beszélgetéseit teszik közzé hetente. A következő lépés a világ első integrál tanulóközösségének és online egyetemének a megynitása 2004 tavaszán/nyarán. Itt 20 terület fogja egyszerre megnyitni a kapuit és kölcsönös szabad interakcióban dolgozni egymással - i-pszsichológia, i-spiritualitás, i-belső út, i-üzlet, és gazdaság, i-ökológia, i-egészségügy, i-politika, i-jog, i-oktatás, i-
esztétika, i-művészet, i-építészet és városrendezés, stb.

Ajánlott weboldalak:

Transzperszonális pszichológia:

Institute of Transpersonal Psychology, California:www.itp.edu

Association of Transpersonal Psychology, California:

http://www.atpweb.org/

Esalen Institute:

www.esalen.org

Eurotas (European Transpersonal Association):

www.eurotas.org

Integrál Pszichológia:

www.worldofkenwilber.com

(innen vagy 30 másik hasonló, integrált szemléletű csoport, személy, website elérhető)

www.integralinstitue.org

www.integralnaked.org

www.itp-life.com


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ray-master@hotmail.com

(ré.., 2009.03.08 11:30)

Érdekes felépítmény. Lehet benne valami.
Ken Wilber a tuti figura? Az integralnaked.org tényleg érdekesnek tűnik; csak nehogy vmi buta elitista szcientologista-tipusú zsákutca legyen...

Grof-féle holotróp (~transz) légzésről van vmi kellemes beveető anyag esetleg készen? Csak ötlet/kérdés...