Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Antero Alli: Egy Nyolc Körös Agy neurofarmakológiája

2011.04.15
 
A cikket forditotta : Strophariad | orichalcum workshop

 

A cikk előszőr a "Talking Raven Quarterly"-ben jelent meg 1994. Majd később a " Towards 2012 part II: Psychedelica -ban 1996-ban.

 

brain.jpgHamarosan, a nem túl távoli jövőben bizonyos drogokat elérhetővé tesznek majd a nagyközönség számára az intelligencia fejlesztésének érdekében. Feltéve, hogy téged is érintene a dolog, mit tennél? Én megkérdezném a gyógyszerészt, vajon az intelligenciámnak pontosan melyik részét fejlesztené a tablettája. Mint a legtöbbünket, akiket az általános oktatási rendszerben iskoláztattak, engem is arra tanítottak, hogy az értelem és az „IQ” egyedül az ésszel és a szellemi eredménnyel rokon értelmű. Hogyan jöttem hát rá, hogy az „intellektus” csak az intelligencia egyik funkciója a sok közül, folyamatosan kölcsönhatásban állva a többi ugyanannyira érvényes funkcióval. Visszatekintve azt hiszem, hogy valamilyen „fundamentalista vírus” szivárgott be az általános oktatási rendszerbe, mely az olyan tárgyak egy és egyetlen meghatározásának hittételét és dogmáját éltette, mint a történelem, a vallás, a művészet, a politikatudomány, a nyelv, sőt még a matematika is. Függetlenül attól, hogy ez a virális beszivárgás összeesküvés eredménye-e vagy sem (úgy gondlom, hogy nem), a fontos az, hogy újradefiniáljuk az intelligencia fogalmát, és hogy művelésre alkalmassá tegyük agyunkat.A „Nyolc Körös Agy” kifejezést Dr. Timothy Leary alkotta meg 1977-es Exo-psychology (Exopszichológia) c. könyvében, hogy leírja az emberi intelligencia többszörös funkcióit. A rendszert nem Dr. Leary találta fel; valószínűleg a Szúfi Misztérium Iskola titkos tanulmányaiból ered, melyek az „oktávok törvényét” vizsgálták, azonban ő dolgozta át a modern nyelvnek megfelelően. Leary fordítása óta két további verzió került még felszínre Robert Anton Wilson Prometheus Rising (Prométheusz felemelkedése) és a saját Angel Tech (Angyali technológia) c. könyvemben. Teljes-agy modellként a Nyolc Körös Agy rendkívül fontos információkat nyújthat az intelligencia viselkedéséről, amikor azt használója újradefiniálja. Leary „körei” a tudat nyolc interaktív állapotát szimbolizálják, melyek között folytonos neurokémiai tranzakció zajlik. A következőkben nem hierarchiailag kerülnek bemutatásra – egyik sem áll felette a másiknak -, hanem mint az észlelés megannyi szintjén zajló egyidejű adatforgalom hálójaként.
 

A cikk célja érdekében Leary kör-terminusait átkereszteltem „transz -, vagy tudatállapotokra”, melyeket akarattól függően lehet váltogatni, hangolni vagy leállítani. Transzállapotokat elő lehet idézni számos katalizátor bevonásával, melyek gerjeszthetik, és fenntarthatják a köröket. Néhány ilyen katalizátor a farmakológiai típusba tartozik, sok viszont nem. Az ember akkor ragad be egyik vagy másik tudatállapotba, ha függeni kezd valamelyik (esetleg több) katalizátortól. Az új tudatállapotok bevezetése segíthet lebontani a függőséget akár szisztematikusan, akár rendszertelenül. Az agy neurofarmakológiája idézi elő valamennyi hatást, és ez a drogokra is vonatkozik, melyek működése az idegsejtjeitől függ. Aki kísérletekbe kezd a következőkben leírtakkal, annak maximális felelősséget kell vállalnia a tetteiért. Mindenkinek joga van azonban úgy rendelkeznie a testével, szellemével és lelkével, ahogy akar.

 

Első kör: A biotúlélés és a biztonság tudatállapota
 

Kizárólagosan a fizikai biztonsággal és a biológiai túléléssel foglalkozik. Az alapvető biztonsági szükségletek körül forog, a gyermeki boldogság meleg, zsongó, bóbiskoló érzetét hajszolja, és a létezés elsődleges fontosságú szintjeit kívánja biztosítani önmaga számára: ételt, menedéket és elég alvást. Amikor frusztrált vagy túlhangsúlyozott, ez a tevékenysége kényszeredetté válik, szenvedéllyé, végül pedig függéssé válik. A biztonságtól való túlzott függés valamennyi tudatállapot közül a legalacsonyabb energiaszintű. Amikor kielégítik e kör szükségleteit, az ember „túlélő” tudatával él tovább, aki esetleg mások ellátására és felügyelésére is képes. Biztonsági katalizátorok: Étel, víz, menedék, alvás, szoptatás, Valium, 3-6 óra TV-nézés, Prozac, nyugtatók, nikotin, fájdalomcsillapítók, PCP, morfium és heroin. Minden olyan „drog”, mely hatással van az agytörzs légzési mechanizmusára, lassítja, illetve túladagolás esetén teljesen leállítja azt. Túladagolás tünetei: Szorongás, kényszeredett félelem a haláltól, az élettől, az evéstől (bulémia és anorexia), a káosztól és a kosztól. Elhízottság vagy éppen hiányos táplálkozás.Második kör: A területszerzés és az érzelmek tudatállapotaÉrzelmek, mint territoriális jelzések. Az önkifejezés és a személyes szabadság kényszere. Az agresszívabb érzelmi szükségleteket túráztatja: a dominanciát (politikai hatalom), a rangot és az önbecsülést. A repülés-küzdelem reflex növeli az adrenalin-termelést, amikor az ember veszélyben van, vagy személyes győzelme felett ünnepel, ahogy a depresszió és az aggályok gyakran társulnak az alacsony önértékeléssel, a kétségbeesettséggel és a reménytelenséggel. Amikor frusztrált vagy túlhangsúlyozott, az érzelmek feldagasztják és/vagy leapasztják az önértékelés feltételeit; ilyenkor pedig az ember hajlamos túl komolyan vagy egyáltalán nem komolyan venni magát. Hangulatingadozások. Érzelmi és szexuális függés. Amikor az érzelmi szükségletek kielégítettek, erősebb lesz az egó, és autonómabb az ember; képes izgatni, motiválni vagy provokálni másokat. Érzelmi katalizátorok: Alkoholos italok. Amit-nitrát. Hisztéria. Kiabálás. Katonai menet/felvonulás. Küzdősportok. Hangos rock ’n’ roll zene. Reichi terápia. Bármilyen „drog”, amely feloldja az emocionális gátakat vagy katarzist idéz elő. Túladagolás tünetei: Aggodalom. Magas vérnyomás. Hisztéria. Érzelmi kicsapongás és elerőtlenedés. Érzelmi dermedtség és űr.Harmadik kör: Fogalmi és jelentéstani tudatállapot:Az intellektuális és lingvisztikai képzettség elsajátítása az ideák megragadásának és továbbadásának érdekében. Konceptuális szükségérzet problémák megoldásával, kifejezések meghatározásával, térképek készítésével és a világos megfogalmazással kapcsolatban. A központi idegrendszer forrong a beszélgetés, a gondolkodás, az írás, az olvasás, valamint egyéb szimbolikus és matematikai cselekedetek stimulálásától. Amikor túlhangsúlyozott, az illető úgy érzi, hogy „önmagában ragadt” a felesleges fogalmi terjengősség szorongató érzésével. Szóimádat. Szimbólumoktól való függés. Amikor frusztrált, a „hülyévé”, „őrültté”, „félretájékoztatottá” vagy „jelentéktelenné” válástól való pszichológia félelmek összezavarják a gondolkodási folyamatokat. Amikor kielégítetett, az intellektus és a nyelv sikeresen biztosítja a másokkal történő kommunikáció minőségét; ilyenkor az ember, azt mondja amit gondol, és azt gondolja, amit mond. Szemantikai katalizátorok: Olvasás, írás, számtan, beszéd, telefonbeszélgetések, nikotin, koffein, cukor, csokoládé, diétás gyógyszerek, amfetamin, kokain. Gyakori kapcsolat a számítógépekkel, az internettel és az on-line kommunikáció virtuális rendszereivel. Minden olyan „drog”, mely stimulálólag hat az idegrendszerre, és felgyorsítja a gondolkodást, a beszédmintákat és a szimbolikus asszociációt. Túladagolás tünetei: Idegeskedés. Túl sok beszéd vagy gondolkodás. Szellemi kimerülés. „Neurózis”.Negyedik kör: Morális és társadalmi tudatállapot:A személyiség fejlesztése közösségi összefüggésben. A másokhoz tartozás, a más emberekkel való jó kapcsolat, a barátságok kialakításának, a szerelem, az udvarlás, a társasági viszony, az esküvő, a megszelídítés és a közösségi érdekeket fenntartó erkölcs és etika szociális szükségletei. A vonzódás és az elutasítás előre-hátra mozgó erői – ösztrogének, tesztoszteronok és más növekedési hormonok -, melyek meghatározzák a szeretetet, az ellenszenvet, az alkotó szerelmet, a párkapcsolati rituálékat, a háziasító és közösségi struktúrákat és a társadalmi viszonyainkkal kapcsolatos erkölcsi-, és hitrendszereket. Amikor túlhangsúlyozzák, hajlamos felvenni a horda-, vagy törzsi mentalitást. Szociális és morális függés. Amikor frusztrált, az egyén megtapasztalja az elidegenedés, a kitaszítottság, a törzs többi tagja által való cserben hagyatottság érzését, és néha „pszichopatológikus bűnözői megtorlást” von maga után. Amikor a szociális szükségletek kielégítettek, a kiegyensúlyozott illető megtalálja a társaságát, és kialakítja saját egyéni viselkedési és etika kódját egy olyan közösségben, mely túlságosan bonyolult ahhoz, hogy mindig mindenért kárpótolja az egyéneket. Szociális katalizátorok: Társadalmi rituálék, partik és gyűlések. Kulturális események és koncertek. Templom. Bármilyen „drog”, amely kiválthatja a társadalmi és szexuális elfogadottságot a külsőleg megszabott viselkedési mintáknak és erkölcsnek való behódolás fejében. A legtöbb TV-program. Szerezett vallások. Tömegtájékoztatás. Társadalmi hirdetések. Jóléti állam. Szociális biztonság. Fasizmus. Túladagolás tünetei: A személyiség, az önrendelkezés és az én elsatnyulása. Bűn-komplexus (az egyén választási képtelensége a saját és a mások etikája között).Ötödik kör: Szomatikus és hedonikus tudatállapot:Elszakadás az előbbi céloktól és az első négy kör túlélő mechanizmusától. Az első a négy „túlélési érdeken túli” központ közül; megnyitja az öt érzékszervet, mint minden élet fő forrása, és mint fontos információközvetítő. Az ITT és MOST megélése. A test természetes szenzorális ritmusait és impulzusait nem akadályozza a mentális, emocionális és morális cenzúra. Öröm, boldogság és extatikus élmények iránti hedonikus szükségletek. A nirvána túlélési érdekeken túli keresése. Amikor frusztrált, nyomasztja a túléléssel kapcsolatos értékek fizikai világa miatt kétségbeesés és spirituális elégedetlenség. Amikor túlhangsúlyozzák, a túlzott hedonizmus dőzsölésbe, szétszórtságba és széthullásba torkollik. Extázisfüggés. Amikor a hedonikus szükségletek találkoznak, a személyiséget a karizmatikus vonzerő hatja át, ahogy időnként néhány rocksztárnál, színésznél és előadóművésznél láthatjuk. Hedonikus katalizátorok: Empatogének (MDMA, stb.), kannabisz, ópium, hasis, alacsony mennyiségű pszilocibin. Tantrikus és Hatha jóga, zenehallgatás (az ízlés szubjektív beállítottsága szerint), szexuális mágia, tánc és élő színház, szúfi dervisek tánca, extatikus pogány rituálék, szerelem, „második nekifutás” állapotában előtörő endorfin (hosszútávfutásnál és kimerülésnél), verbális böjt (hallgatási fogadalom), zen meditáció. Túladagolás tünetei: „Hóbortosság.” A „konszenzuális valósággal” való értelmes kapcsolat elvesztése, szegényes időbeosztás és az érzelmek, gondolatok és a többi ember erkölcsének elfeledése. Idő-, és térbeli zavar és torzulás. Nehézkes kifejezőképesség.


Hatodik kör: Neuro-szellemi tudatállapot:Szellemi öröm; az intenzívbrain_power_by_louisdyer-d985e9x.png fényben való szubjektív megmerítkezés. A „harmadik szem” felnyílása, tisztánlátás, telepátia, valamint egyéb szuperszenzuális vagy pszichikus képességek megjelenése. A bejövő jelek fénysebességű rögzítése, és aktív intuíció általi lefordítása, nem gátolva a lineáris gondolkodás empirikus követeléseitől. Öntudatos agy. Jövővel kapcsolatos látomások, előérzet, előismeret és próféciák. Szellemi szükséglet, hogy az illető olyannak lássa a dolgokat, amilyenek valójában, az előző tudatállapotok által kivetített illúziókon, álmokon ás fantáziálásokon túl. Amikor frusztrált, elsorvad a „hatodik érzék”, és szellemi vagy lelki halál áll be. Amikor túlhangsúlyozzák, idegi rendellenességek, hallucinációk és szellemi betegségek sorjáznak elő, miközben az egyén küzd, hogy válaszoljon a rettentő mennyiségű benyomás vég nélküli áradására. Látomás-, vagy igazságfüggés. Amikor a pszichikai szükségletek találkoznak, a tudatosság stabilizálja az érzékelést, hogy olyannak fogadja el a dolgokat, amilyenek azok valójában, átlátva a csalásokon, hazugságokon és illúziókon, melyek gyakran fátyolozzák őket. Ez a fajta tudatosság kiterjedhet, és másokkal is megismertetheti az igazságot. Pszichikai katalizátorok: Kundalini és Raja jóga, Rajneesh-féle meditációk, egy szerettünk elvesztésének túlélése, pszilocibin, meszkalin és LSD nagy dózisokban, peyote és a kék hajnalka magjai szintén nagy mennyiségekben, halálközeli élmények, érzékmegvonás, izolációs tartály, elszigeteltség, intenzív buddhista lelkigyakorlatok, Antero Alli parateátrális rituális technológiája, videó-, és filmkészítés. Túladagolás tünetei: Paranoia. Skizofrenikus széttöredezés. Az érzelmek és a más emberek érzelmeivel való értelmes kapcsolat elvesztése. Pszichotikus kitörések. Fizikai és szellemi erőszak.Hetedik kör: Genetikai-mitopoétikus tudatállapot:A központi idegrendszer jeleket fogad a DNS-től; amikor ez a rendszer megnyílik, a jelek tudatosodnak. A faji emlékezet (reinkarnáció és elmúlt életek) beáramlik a jelen idejű tudatosságba. A minden élőlénnyel való összetartozás elsöprő érzete. Ráeszmélés a DNS-RNS, a szinkronicitás és Jung univerzális archetípusainak komplex, összeköttetett mandalikus tudatosságára. Amikor frusztrált, vakbuzgósága, faji előítéletei és nacionalista-vallásos látomásai gyakran üldöztetésekhez, népirtásokhoz és háborúhoz vezetnek. Amikor túlhangsúlyozzák, szélsőséges zavarodottság tör elő, ahogy az addig láthatatlan archetípusok átlépnek az ébrenléti tudatosságba, megbénítva az egót, és megbontva a túlélésre irányuló cselekedeteket. Félelem az őrültségtől és a szociopolitikai és vallási üldöztetéstől. Istenfüggés. Amikor a mitopoétikus szükségletek találkoznak, az épelméjűség új definíciót kap a képzelet birodalmán keresztül, illetve mitológiai és poétikai kifejezésekkel gazdagodik a költészet, inspiráló versek, a klasszikus mitológia és bizonyos zenék és filmek, stb. formájában. Mitopoétikus katalizátorok: Gyermekszülés, vallásos átalakító élmény, misztikus revelációk, LSD még nagyobb dózisokban, kundalini ébredések (a koronacsakrán keresztül), Peter Carroll és Aleister Crowley káoszmágiája, Stanislav Grof LSD pszichoterápiája, datura, DMT, halálközeli élmények. Túladagolás tünetei: Diszfunkcionális messianisztikus komplexus, nagyzási hóbort, paranoia, mentális alkalmatlanság, pszichózis.Nyolcadik kör: Kvantum-álomtest tudatállapot:A tudatosság belép a megjósolhatatlan szubatomi viselkedés szintjére. Ez a központ akkor nyílik meg, miután a tudat kilép a fizikai testből, és függetlenül kezd el működni a nonlokális „cybertérben”. Sámáni beavatás a Castaneda-féle álomtechnika művelésébe, és „a Naguál”, mint a tudatos utazó lélek vagy álomtest működtetésébe. A tudat elhagyja a testet, mely addig eszméletlen marad, esetleg alvó állapotban nyugszik. Hová utazik a tudat ilyenkor? Mi történik ott? Kik jelennek meg „a másik oldalon”? Ez mind az álomtest tudomása. Dr. Leary a tudati végállomást a fekete lyukak ultragravitációs szingularitásához köti. Összeolvadás a fekete lyukakkal, mint elrendeltetett sors?! A formátlantól való testen kívüli függés. Álomtest-katalizátorok: Dinitrogén-oxid nagy mennyiségben, DMT, ketamin, datura, coloradoi folyami varangy (Bufo alvarius) mérge, halálközeli és testen kívüli élmények, az Eckankar asztrális utazás technikái, tudatos álmodás, a malajziai senoik álomtechnikái, az ausztrál őslakók álomidő utazásai, valamint egyéb technológiák, melyek „alámerülést” biztosítanak a virtuális valóságokba, illetve minden olyan „drog”, mely halálközeli élményeket, vagy magának, a halálnak az élményét idézik elő a fizikális megsemmisülés érzésétől kísérve, lásd: haiti woodo zombipor, melyet bizonyos gömbhal-fajtákból nyernek ki. Túladagolás tünetei: A testi funkciók részleges vagy teljes megszűnése. Eszméletlenség. Felismerhető ok nélküli halál.

 


A Nyolc Körös Agy , mint a legtöbb pszichológiai modell vagy térkép, csak tökéletlenül tudja leírni a területet, amelyet jelképezni hivatott. Hisz még hogy egy olyan rejtélyes és erős szervnek, mint az emberi agy, csak nyolc funkciója legyen az értelmet illetően!? Mégis, mint teljes agy modell, mely az agy különböző régióinak funkcióit és viselkedését írja le, úgy vélem, hogy a Nyolc Körös modell egyedülálló. Nem azt ajánlom, hogy ezt a modellt használjuk más ugyanennyire érvényes rendszerek helyett is, mint amilyen az enneagramma vagy bizonyos esetekben az asztrológia, sokkal inkább, mint „a szellem archeológiájának” egy újabb eszközeként, mellyel múltunk, jelenünk és jövőnk ez idáig ismeretlen relikviáit hozhatjuk felszínre.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

High Blood Pressure and Bravery Affliction

(AJedFeagedic, 2018.10.06 13:19)

Compression est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-pas-cher-inde-tunisie/

Budakeszi

(Rejtő Gábor, 2016.05.06 22:16)

Nagyon, nagyon! Köszönöm.

rejtog@gmail.com

(Rejtő Gábor, 2016.05.06 22:14)

elképesztően izgalmas! Kösznöm.

garagejedi@gmail.com

(garagejedi, 2012.01.27 19:33)

A .Huxley : Szép új világ ->"szóma ha mondom segít a gondon...már egy köbcenti helyrebiccenti" :)))

Re: garagejedi@gmail.com

(axm, 2012.01.27 23:10)

:D Soma Promotion