Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar népi gyógymódok és növények

2010.10.20

A magyar nép kb. 600-650 különböző vadnövényt használt gyógyításra. Ezek között vannak olyanok, amelyek - a növényföldrajzi viszonyoktól függően - legtöbb táji csoportunknál ismeretesek, míg más növények csak egészen szűk területen használatosak. Egyes vadnövényeket nyolc-tíz féle betegség gyógyítására használnak, míg mások főzetét csak bizonyos bajok esetében adják a betegnek. A kis ezerjófüvet (Centaurium minus) például országszerte használják. Ez a vadnövény a nép tudása szerint „meggyógyít minden betegséget”. A Kiskunságban mindenes orvosság a cickafark (Achillea millefolium), amellyel a gyomorpanasztól a rákig számtalan betegséget orvosolnak (Tálasi I. 1977: 157). Az Őrségtől Moldváig elterjedt a székfű (Matricaria chamomilla) virágjából főzött tea, amellyel kb. harmincféle betegséget gyógyítanak. A növény virágját hasonló eszközzel gyűjtik, mint az áfonyát. A parkokból ismert fűz (Salix babylonica) levelét viszont csak a Nyírségben használják: főzetével a fejet mossák, hogy a haj növekedését elősegítsék.

 

A 16. században feljegyzett monda szerint Csaba hun királyfi az Attila halála után kitört testvérharcban katonáinak a sebeit földi tömjénnel (Pimpinella saxifraga) gyógyította. A nép gyógyszertárában ma is gyakran megtaláljuk, mert a hagyomány szerint minden vérzést elállít. A füves asszonyok több olyan növényt (liliom - Lilium candidum; cickafark - Achillea mille-folium; körömvirág - Calendula officinalis) tartanak számon, amelyek a rákot gyógyítják, a korábbi közlések azonban magát a gyógymódot nem ismertetik. 18. századi feljegyzés szerint a gyalogbodza (Sambacus ebulus) levelét a székelyek kígyómarásra tették. A kígyómarást gyógyítja a bojtorján (Arctium lappa), az ínfű (Ajuga chamae-pytis), a kender (Canabis sativa), az ökörfarkkóró (Verbascum thapsus) levele is. Természetesen ezeknek a rák és kígyómarás elleni növényeknek a hatásáról semmiféle bizonyítékunk nincs. (A gyógynövényekről, a gyógynövénygyűjtésről: Veszelszky A. 1798; Hanusz I. 1905: 25-36, valamint: Bödei J. 1943: 77-83; Pável Á. 1976: 172-173; E. Fehér J. 1957: 279-280; Rácz G.-Füzi J. [szerk.] 1973; Futó R. 1976; Kóczián G.-Szabó I.-Szabó L. 1977; Petercsák T. 1978: 17; Rab J. 1982; Solymos E. 1984b: 509-510; Péntek J.-Szabó A. 1985: 147-156; Zsupos Z. 1987b: 59-79; Faggyas I. 1990).Vannak növények, amelyeket a gyógyításnál, a varázslatokban, a kultuszban egyaránt használnak. Így a békónyitó fű, vasfű (Verbena officinalis) teája gyógyítja a beteg májat, lépet, vesét, a sárgaságot, a fejfájást, de aki a gyökerét a tenyerébe „forrasztja” (felvágja a tenyerét, a sebbe gyökérdarabot tesz, és így hagyja begyógyulni a sebet), Moldvában éppen úgy, mint az Alföldön, ki tud nyitni minden zárat, béklyót (vö. Dankó I. 1982). Azon az asszonyon pedig, aki ennek a növénynek a szárát kör alakúra formálva a nyelve alatt hordja, senki nem tehet erőszakot, még a férje sem. A palócoknál zárnyitó a vérehulló fecskefű (Chelidonium maius) is. Sokféle betegség ellen használatos a hársfa virágjából főzött tea. A hársfát (száldokfa) a múltban tiszteletben részesítették. A Zrínyiek birtokán - 1629-es leírás szerint - újhold első vasárnapján az egyszerű nép nagy tömege gyűlt össze a szentnek tartott hársfa körül, imádkozva csókolgatták és gyógyulást kértek tőle. Hasonló szokás más helyeken is járta (vö. Hanusz I. 1903: 133-145, 1905: 50-64). Torontál egyik falujában a 19. században esténként a betegek három kőrisfát látogattak, alája ágyat vetettek, 34s ott feküdtek reggelig. A fa alatt kalácsot, pénzt hagytak - eredetileg nyilvánvalóan a fa gyógyító szellemének. A fakultusznak számtalan más emlékét is ismerjük. A somogyi Nagyszakácsiban a búcsújárók számon tartották azt a fát, amelyen állítólag Szűz Mária megjelent, s kérgét, szilánkját elhordták, hogy a betegeken könnyítsenek vele. A villámsújtotta fa szilánkjának is gyógyító erőt tulajdonítanak. Az odvas, az összenőtt fa nyílásán a palócok, a göcsejiek, a zempléniek átdugták a beteg gyermeket. Gyógyforrások mellett, búcsújáró helyeken még láthatunk a betegek ruhájából kitépett, fára aggatott rongydarabkákat, amelyek valószínű, hogy a betegség jelképes eltávolításának, a fára, a fa szellemére való átruházásának formái. Esetleg a betegség démonának kiengesztelésére szolgálnak. A tápió Maros-Tordában zuzmóval ellepett fa, amelyben a néphit szerint ember lakik. Ha megsértik az ilyen fát, vér folyik belőle. A tövéhez ennivalót vetnek.Az erdőket gyakran benépesítik különböző mitológiai alakokkal. Ilyen a székelyek erdei csodája, aki az erdő és a vadak fölött őrködik, teste szőrrel fedett, s ide-oda barangol a havasokon. A favágók egy darab fát vagy fatönköt hagynak neki áldozatul, hogy hazatérésüket ne zavarja. A pásztorokat, erdőjárókat szépasszonyok, erdei leányok, vadleányok csalogatják. Az utóbbiak az erdélyi hitvilág sokat emlegetett alakjai. A néphit szerint úgy foghatók meg, ha fél pár csizmát tesznek az útjukba. A vadleány a csizmába bedugja mindkét lábát, s nem tud elszaladni (Gunda B. 1989a: 119-130). A fa- és erdőkultusznak ezek az emlékei - különböző variánsokban - Európa-szerte megtalálhatók. Az erdei szellemeket - amelyeknek a továbbélését jelentősen befolyásolja a pásztorok, erdei munkások hallucinációja - éppen úgy fogják fél pár csizmával a franciák, a lappok, mint az erdélyi magyarok és románok, vagy a szlovákok. A magyar példáink is azt igazolják, hogy először a fatisztelet (faimádat) alakult ki, majd a fában lakó szellemek képzete. A fejlődés további szakaszában ezek a szellemek az erdők ide-oda kóborló, különböző természetű mitologikus alakjaivá lettek. Az elképzelések alapja az ősi animizmus (részletesen: Ferenczi I. 1960).


Ismer a magyar nép hallucinációs képzetek előidézésére alkalmas növényeket. Ilyen a zsurló (Equisetum arvense). Gömörben a növényt ecettel főzik össze, és a gőz fölé hajolva - hitük szerint - mások gondolata ilyen módon elleshető. A tárkony (Artemisia dracunculus), az izsóp (Hyssopus officinalis) teájától az ember a jövőbe lát. A kender (Cannabis sativa) magjának fogyasztásától a leány megálmodja, hogy kihez megy férjhez. Hallucinogén növény a nadragulya (Atropa belladonna) is. A hagyomány szerint aki abból a vízből iszik, amelyikben gyökerét kiáztatták 24 órán át, olyan öltözetben szaladgál, amilyet a gyökér kiásója viselt (Kóczián G. 1979). A nadragulya levelét, gyökerét a gömöri lakodalmakban levesbe főzték, s aki ilyen ételből evett, megcsábult: meztelenül táncolt, négykézlábra állt, s ezt a nadragulya gyűjtői analógiás varázslással igyekeztek elősegíteni; gyökérásásnál, a levelek leszaggatásánál maguk is táncoltak, négykézlábra álltak. A férfiak olyan pálinkával kínálták egymást, amelybe nadragulyagyökeret áztattak. A porrá tört gyökeret vándor gömöri füvesek az Alföldre is elhordták, s lakodalmas házaknál árulták. A lakodalmas lovak is ugrándoztak tőle (Paládi-Kovács A. 1966a: 295; Zsupos Z. 1987b: 67-69).


Koldusok, katonák még a 20. század elején is boglárkafélék (Ranunculus sceleratus, R. repens, R. acer), a szettyin (Euphorbia cyparissias) virágszirmát, levelét 35kötözték a testükre, hogy kifekélyesedjék. Ugyanígy tettek a Hortobágy környékén a leányok. A karjukra kötött virágsziromtól keletkező fekély azt jelentette, hogy szeretőjük hűséges hozzájuk. A nép idevonatkozó tapasztalata igen széles körű, amit bizonyít, hogy az erdélyi románoknál az iszalag (Clematis recta) a hólyaghúzó növény.


A gyógynövények gyűjtését leginkább idős asszonyok végzik: szárítják, kis csomókba kötve elraktározzák és a piacon árulják (Viga Gy. 1986: 67-68; Faggyas I. 1990: 51-60). Ők ismertetik meg a fiatalabb nemzedéket a gyógynövényekkel. Jókai Mór Bálványosvár című regényében költőien és szemléletesen írja le a székely asszony, Imola gyűjtögető tevékenységét, a vad növények világában való tájékozottságát. Említi, hogy a patakok mentén tönkölyt és alakort lehet szedni, a Mohos tó partja vad haricskát terem, a dinkának nevezett kabakok íze megsütve olyan, mint a kenyéré, az erdei vadselyem, a krepin a lent, a kendert helyettesíti (Jókai M. 1964b: 132). Az iratos füvet gyűjtő leányról 1867-ben a következőket olvashatjuk: „A kis leányt már 8-10 éves korában magával viszi az anyja a mocsarak közé: mutogatja, tanítgatja neki a száraz, szintelen, szagtalan füveket; a leányka úgy szeretne bokrétát kötni abból a szép sárga virágból, mely a tocsogó vizet ellepi, de nem szabad; mindig azokat az egyforma füveket kell keresgélni... Tudni kell, melyik füvet mikor szedjék: egyiket forró nyári délben, kiaszva, másikat kikeletkor, virágjában kell szakítani; van, amelyik csak úgy jó, ha a hajnali első harmatnál szedik vagy ha a hó alól kaparják ki; a nehézség és a nyavalyatörés ellen csak a karácsony éjszakáján szedett iratos fű használ...” Gyógyfűárus aszonyokat a lengyel, orosz, balkáni piacokon napjainkban is láthatunk. Ugyanabban a faluban vagy az egymás közelében fekvő falvakban lakó gyógyító asszonyok etnobotanikai tudása egymástól eltérő. Ugyanazt a betegséget különböző növényekkel gyógyíthatják. Mindegyik gyógyító asszonynak megvan a maga „gyógyszertára”, amelyben ugyanazt a növényt gyakran más-más néven tartják számon. A gyógyító asszonyok tanácsot adnak a növény alkalmazására is. A gyógynövényért (a piactól eltekintve) pénzt nemigen fogadnak el, inkább valamilyen élelmet ad érte cserébe a beteg. Az ajándékul kapott gyógynövény nem használ, ha megköszönik.


Egyes gyógynövények szedésének megvan az ideje, helye és módja: leghatásosabbak azok a gyógynövények, amelyeket a gyógyító asszonyok Szent György-nap éjszakáján (április 24) szótlanul a temető árkában szednek. Hatásosnak tartják a Jakab és Iván havában - májusban és júniusban - gyűjtött gyógynövényeket is. A gyógyító asszonyok rendszerint nemcsak növényekkel, hanem varázslattal, ráolvasással is gyógyítanak. A gyógynövényt varázsszavak elmondásával adják át a betegnek, teszik a sebre, főzik belőle a teát.


A 17. században a főúri udvarokban „fűszedő” asszonyokat alkalmaztak, akik távoli vidékekre eljártak gyógynövényeket szedni. Különböző gyógynövényeket árultak a 20. század elejéig a magyar falvakban a vándor román és szlovák gyógyfűárusok, gyökérásók. A románok - akik a Fekete-Körös felső völgyéből jöttek az Alföldre - gyógyfüvei közül jelentős a pirosló hunyor (Helleborus purpurances), amelynek gyökerét (tályoggyökér, eszpenc, pundza) a beteg ló szügyébe, a sertés fülébe, állába húzták (Gunda B. 1949; Kóczián G.-Szabó I.-Szabó L. Gy. 1979; Gunda B. 1989a: 244; Halászné Zelnik K. 1987: 11-12). 1798-ban közölt botanikai feljegyzés és az élő hagyomány szerint a Börzsöny hegységbe tavasszal a pásztorok messze földről eljártak, 36hogy a tályoggyökeret kiássák, és azzal állataikat gyógyítsák. Tályoggyökérként használják a héricsfajokat is. Így a Békés megyei Csorvás határában reliktumként előforduló volgai héricset (Adonis volgensis), amely a gyökérgyűjtők tevékenysége miatt majdnem kipusztult. A gyökér kifőzött, áztatott levét szívgyengeség, gyomorfájás ellen isszák. Ma szigorún védett növényünk.


A szlovák vándor gyógyszer-, gyógyfűárusok olejkár néven ismeretesek (Csippék J. 1907; Gunda B. 1954; 1989a: 199-226), akik a 18-19. században nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát végigkuruzsolták. A monda szerint még az orosz cár udvarába is eljutottak. Megfordultak Kínában, Perzsiában. Magyaros öltözetük miatt vengerci, huszári néven ismerték őket. A királyi helytartótanács 1803-ban szlovák nyelvű könyvecskét adott ki, amelyben felsorolják, hogy az olejkárok mit árulhatnak. Keresett portékájuk volt a henye fenyő (Pinus montana) tűleveléből, tobozából sajtolt olaj, a magyar vagy kárpáti balzsam.krakkói gyömbér néven árusították a hegyi csiklász (Sieversia montana) gyökerét. A hegyi encián (Gentiana punctata) gyökerét pálinka ízesítésére vásárolták tőlük. A 19-20. század fordulója idején még eljutottak Kassa és a gömöri magyar városok piacaira is. Alakjuk nyomot hagyott a kelet-európai népszokásokban. A lengyel betlehemes játékokban az olejkár és a magyar huszár is ott hódol a betlehemi jászol előtt. Tudunk szepesi szász és lengyel gyökérásókról is, akik a Magas-Tátrában szerezték be gyógynövényeiket, s csodálatos történetek kíséretében igyekeztek eladni (Markus, M. 1979: 116). A lengyelek


A magyar parasztság gyógyító növényeinek jelentékeny részét évszázados népi tapasztalat nyomán használja (Oláh A. é. n.). A gyógynövények között azonban számtalan olyan is található, amelyeket a 15-18. századi orvosi, botanikai munkákból - leginkább falusi lelkészek, tanítók közvetítésével - ismert meg a parasztság. A 18. század elejétől a 20. század közepéig a magyar parasztság kedvenc olvasmányai voltak a kalendáriumok. Ezek a népszerű könyvek sok gyógyító eljárást közöltek, és a magyar nép gyógynövény-ismeretének forrásai közé tartoznak. Az Újvilág felfedezése után az Európába hozott növényeket (kukorica, dohány, burgonya, napraforgó) előbb dísz- és gyógynövényként ültették, majd egyik-másikból iratos fű lett. Ez arra utal, hogy parasztságunk orvosi növényismerete a 16-17. század óta is jelentékenyen gyarapodott.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cannabis

(Rose Franz, 2016.09.27 23:08)

Jeg er Rose Franz, jeg er her for å uttrykke min dype takknemlighet til den varme Rick Simpson hamp olje, som jeg fikk fra Rick Simpson. Jeg forlater nå en sunn livsstil siden de siste 6 månedene jeg nå kreft-fri etter søknad. Du kan lage en kontakt for deg fra Rick Simpson på e-post: Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com Ønsker deg alt det beste Takk og Gud velsigne dere for hjelpen, jeg vil holde på å hjelpe deg å bekjempe kreft i verden.

Vennlig hilsen,
Rose Franz.

Ninkamoravec@gmail.com

(Shelly Moore, 2016.06.20 06:23)

Anyám volt mellrákot diagnosztizáltak, és ő volt az a pont a halál a mellrák benne végső szakaszában már vissza élve, és ő olyan egészséges most. Hála Rick Simspon kannabisz olaj Hogy keresztül rendelt meg e-mail: Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com A kannabisz olaj sikeresen használják a gyógyításban anyám emlőrák 3 hónapon belül, ahogy Előírt.
Ismét szeretnék köszönetet mondani Rick Simpson az ő csodálatos kannabisz olaj most boldog család anyám vissza élve, erős és egészséges.

Üdvözlettel,
Shelly Moore.

Ninkamoravec@gmail.com

(Monica Smith, 2016.06.01 09:11)

Sok köszönet Rick Simpson segítettél gyógyítja a rákot; Annyira ideges voltam, hogy a kezelés megkezdése, jó munkát a kannabisz olaj és csoda gyógyulás.
Ebben január 19, 2015 diagnosztizáltak agydaganat, ha az orvos azt mondta, már túl késő volt számomra, hogy nekem van pár hónapja van hátra minden remény eltűnt. Felvettem a kapcsolatot Rick Simpson az ő e-mail: Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com i megrendelt, ő utasította minden előnyével, és ösztönzi, hogy használja a gyógyszert. Én a kezelés 8 hét volt a szükséges kezelési tervet nekem.
2015-ben június mentem keresztül, több tesztet és az Istennek legyen dicsőség az én rák nem található ott többé rákmentesnek. Én már gyógyítható Rick Simpson kannabisz olaj. Akkor közvetlenül vele e-mailben: Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com
Én és az én házam tartásban örökké hálás neked. Isten áldjon

Ninkamoravec@gmail.com

(Louis Paris, 2016.05.01 08:09)

Én Louis Párizsban év 59. egyszer ezen ördögi betegség, az úgynevezett rák ", amikor hallottam a mágikus olaj úgynevezett kannabisz olaj elhatároztam, hogy adok neki egy esélyt. De hogyan lehet ez probléma lett, kerestem, és rábukkantam orvosi Rick Simpson olaj, felvettem a kapcsolatot Dr. Rick Simpson Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com e-mailt, hogy segített sok beteg kannabisz olaj, ezért adtam próbálja ki, és 5 napon belül, a cannabis olajat szállított ajtómon és félre, hogy ő adta nekem utasításokat, hogyan kell használni az olajat. és 3 héten belül a kérelmemet, láttam óriási változás az egészségi eddig jó kapok erősebb minden nap, minden hála az őszinte orvos.

http://www.o-ws.hu

(IBBIE, 2016.04.13 14:34)

Hálás vagyok Dr. Walsh, annyira boldog vagyok, hogy élek, hogy tanúskodjon a jó munkát a kannabisz olaj és csodás gyógyulás, diagnosztizáltak mellrákot 2 évvel ezelőtt, és azóta már sokat kemoterápia és a sugárzás, hogy nem segített, de csak megsérült az immunrendszert, és nekem a gyenge és védtelen. Találtam a könnyek a Phoenix és olvastam Rick Simpson Cannabis olaj és a húgom kaptam Dr. Walsh kapcsolatot. Látta, hogy a Oil küldenek ide Németországban. Felvettem a kapcsolatot vele gyógyszert, legnagyobb meglepetésemre, kaptam az olaj. Elkezdtem a kezelést azonnal. Én most itt, hogy bizonyságot arról, hogy valóban, az olaj jól működik. Azt tapasztaltam a teljes átalakulás az én egészségügyi ágazatban Rick Simpson kannabisz olaj. A rákos betegek, vegye fel a kapcsolatot Dr. Walsh az ő e-mail: drwalshmedicalservice@outlook.com.