Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Van-e az agynak kvantumdimenziója?

2010.04.16

 

Az az elképzelés, mely szerint agyunk képes egy harmadik fajta gondolkodásra, következésképp létezik egy harmadik fajta értelmes intelligencia, azaz a spirituális intelligencia (SQ), radikálisan új. Ellentmond a 20. századi kognitív tudománynak, mely az elmét egy komputer szerű gépnek tekinti. Már bizonyított tény, hogy az agy egész területén előfordulnak 40 hertzes rezgések, és ezek a rezgések kapcsolatba hozhatók a tudat jelenségével. … Ezek képezik a tudat idegi alapját, és egy olyan intelligenciát hoznak létre, amely az egyes érzékelésből és gondolkodásból származó eseményeket egy nagyobb, jelentéssel bíró egészhez köti és cselekedeteinket és tapasztalatainkat az értelem egy átfogóbb összefüggésébe helyezi….
Tudatosságunk igencsak egységes jelenség. Minden egyes idegsejt, amelyik hozzájárul a tudatos élményhez, 40 hertzen rezeg. Úgy viselkednek mint sok egyéni hang, mely egy nagy kórust alkot. Semmilyen ismert klasszikus jelenség nem épül hasonló folyamatra, viszont ez a kvantumjelenségek törvényszerűsége. …
Az agy egész területén megjelenő elektromos mező, mely a 40 hertzes rezgéseket is tartalmazza különálló idegsejtek egyedi rezgéseiből áll. Az érdekes kérdés az, hogy az agyat körülvevő elektromos mező kvantum mező-e, amelyben a 40 hertzes rezgések koherens kvantumrezgések?
Michael Green szerint (New York városi egyetem) az idegrendszer ioncsatornáinak működése leírható a "kvantum-alagútfúrás" jelenséggel. Ekkor egy részecske úgy fúrja át magát egy energiagáton, hogy hullámmá alakul, majd ismét részecskeként jelenik meg a másik oldalon. Ez a magyarázat áll legközelebb a kísérleti eredményekhez. Valószínű, hogy az egyes ioncsatornák kvantumaktivitással működnek és az ugyanazon idegsejt-nyúlványon elhelyezkedő egymással szomszédos csatornák valószínűleg elég közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy működésük összehangolódjon és kvantumkoherenciát hozzon létre. …
Spirituális intelligenciánk a kozmoszba helyez bennünket, és ezáltal az élet célja és értelme a kozmikus evolúció folyamatának keretei közt nyer értelmet.
A kvantumvákuum minden létező forrása. (Az univerzum háttér energiaszintje). Az első dolog, ami a vákuumból kialakul a Higgs mezőnek nevezett energiamező. Ezt nagyon gyors, koherens energiarezgések töltik be, melyek a világmindenség mezőinek és alapvető részecskéinek eredetét alkotják. Ez maga egy óriási Bose-Einstein kondenzátum. A kvantumvákuum valami olyasmi, amit a misztikusok "immanens belső Istennek" a mindenben megtalálható Istennek neveznek. Ez esetben az emberi tudatot és a spirituális inetelligenciát létrehozó 40 hertzes idegi rezgések nem kisebb dologból, mint "Istenből" erednek. Isten jelenti az Én igazi centrumát. Az értelem, a tudat eredete pedig minden létezés végső értelmében rejlik.

Függetlenül attól, hogy agyi kvantumjelenség-e az SQ, mindenesetre transzcendens dimenzióval ruházza fel elménket, mely ha máshoz nem is, de a bolygón található többi élethez biztosan köt minket. Az Én centruma legalább olyan mélyen gyökerezik, mint Jung kollektív tudattalanja. Nem vagyunk egyedül. Emberi értékeinket, tapasztalatainkat a végső értelem tágabb keretébe helyezhetjük. Kilátásaink jóval izgalmasabbak, ha az SQ-nk valóban rendelkezik kvantum dimenzióval.Az emberi agy egy idegi struktúrája, mint Isten-központ" az agyban
Hosszú évtizedek óta ismert tény, hogy az agy halántéklebenyéből induló epilepsziás rohamoktól szenvedő betegek a véletlennél nagyobb számban számolnak be mély spirituális tapasztalatokról. A San Diegóban lévő Kaliforniai Egyetem Agykutató Központjának vezető professzora, V. S. Ramachandran, egész szakmai karrierje során epilepsziás betegekkel foglalkozott. A betegek a rohamokat követően rendszeresen beszámoltak élményeikről: "egy isteni eredetű fény mindent megvilágít" . ... "Hirtelen minden kristálytiszta lett. Semmiféle kétely nem homályosította el az igazságot".Ismert, hogy az epilepszia oka az agy egyes területein keletkező, a szokásosnál nagyobb elektromos aktivitás. Így a keletkező élmények kapcsolatba hozhatók a halántéklebeny fokozott elektromos aktivitásával. Persinger kutatásainak eredménye egyfajta kontroll kísérletnek tekinthető, miután felfedezte, hogy a halántéklebeny mesterségesen mágnesesen ingerelhető, így különválasztott, laboratóriumi kontroll alatt is vizsgálhatott különféle misztikus élményeket: pl. testenkívüliség, előző élettapasztalatok, UFO élmények.Az esetek döntő többségében a halántéklebeny ingerlése létrehozta ezeknek az élményeknek egy-vagy több változatát. ...

Peggy Ann Wright, a Lesley College kutatója a samanisztikus élmények és a megnövekedett halántéklebeny-aktivitás közti kapcsolatot vizsgálta. A sámán utazások célja az élő és holt lelkekkel való kommunikáció megteremtése és gyógyító tanácsok megszerzése. Wright kimutatta, hogy a spirituális szertartásokon előszeretettel gyakorolják a ritmikus dobolást, amely izgatja a halántéklebenyt és a limbikus rendszernek a halántéklebennyel kapcsolatos részeit.Presinger kutatásai csak olyan spirituális élményekre korlátozódtak, amelyek mesterséges ingerlés hatására jöttek létre. 1997-ben V. S. Ramachandran és munkatársai egészséges embereket is megfigyeltek, normális körülmények között. Egészséges és epilepsziás betegek halántékára is illesztettek elektródákat. Megfigyelték, hogy amikor az egészséges emberek vallásos vagy spirituális szavakat, témákat hallottak, halántéklebenyük aktivitása olyannyira fokozódott, hogy megegyezett az epilepsziások halántéklebenyének roham alatti aktivitásával. Lehetséges tehát, hogy a halántéklebenyben (egészséges embereknél) létezik egy olyan idegi struktúra, amely a vallásos érzületre fogékony. Más szóval: a vallásos hiedelem jelensége lehet, hogy "előhuzalozott az agyban", állítja Persinger.A halántéklebeny közeli kapcsolatban áll az agy érzelmi és emlékezeti központjával, a limbikus rendszerrel. A limbikus rendszer két legfontosabb része az amygdala, egy kicsi, mandula alakú struktúra, a limbikus rendszer közepén és a hippokampusz, amely elengedhetetlen az emlékezeti tárolás során. Persinger arra is rámutatott, hogy amikor a limbikus rendszer érzelmi részei ingerületbe kerülnek, a halántéklebeny aktivitása is megnő. És fordítva, a halántéklebeny aktivitása erős érzelmi élményekhez vezet. Az emlékezeti tárolásban a hippokampusz szerepet játszik és azt eredményezi, hogy bár az intenzív élmények csak rövid ideig (pár mp-ig tartanak), mégis igen hosszú ideig tartó hatással lehetnek az ember életére. A limbikus rendszer jelenléte felhívja a figyelmet a vallási és spirituális élmények erős érzelmi vetületére, mely nem azonos az intellektuális alapon létrejövő hittel. ...


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ltspirit@mailbox.hu

(dioptáz, 2011.01.06 13:56)

Meditációval (koncentrációval?) lehetséges a halántéklebeny aktiválása!

A téma iránti érdeklődésemet egy véletlenül megtapasztalt jelenség keltette fel, amit aztán képes vagyok akaratlagosan is ismételni. A mditáció/koncentráció dilemmát épp ez a momentum indokolja, hiszen a meditáció 'beáll, a koncentráció pedig lehet akaratlagos, viszont egy sima koncentrációs gyakorlat kevés, a 'kiürítésnek egy sokkal magasabb fokáig kell eljutni.

A halántéklebeny aktiválásán a terület fokozott érzékelését, bizsergő illetve összehúzódás-szerű érzet, mintha gumiszálak szőnék át a halántéki bőrfelületet és azok özzehúzódnának. Pár másodperctől, hosszú percekig fenntartható érzet, kellemes, "üdvvel teli", a derű érzete maga.