Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bakos József : Grál misztériumok

2011.07.15

(részlet egy nagyobb tanulmányból)


C’est de Graal dont nus ne doit

Le secret dire ne conter...

és

“ A tőzsde sovány vigasz a Szent Grál

elvesztésére."

Schumpeter

  

A kérdésre: hol van a Grál? annyiféleképpen válaszolhatunk, ahány vetülete van a misztériumnak. Legalább tizenkettő. De minden lehetséges válaszban a mélyebb szinthez tartozik az a megoldás, mely szerint a válasz maga a Grál utáni kutakodás, keresés, a Quest. Mert mint a tradíciókban oly sok minden, a Grál is egyszerre önnönmagához vezető folyamat, e folyamat során egy adott stádium és csak utolsósorban “dolog" vagy szubsztancia. Mint ahogy például az alkímiában ilyen a Mercurius. Kiinduló szubsztancia, a hetes rendű alkímiai opuszban egy fázis, de mint pszicha-és misztagógus végigvezet az egész folyamaton az Opus Magnumig, ami megint ő maga, noha transzmutálva. De a numinózus misztérium mindig összefonódik azzal a hellyel is, ahol található, s egyes válaszokban — így pl. a mezokozmikus vetületben és a legalsó világban, ezek metszetében: tehát a Földön — azonosulnak. Ilyen a mundus umbilicus, a világhegy, az axis mundi, a földi fókuszpont, a szuprémális spirituális központ. És mert ennek mikrokozmikus vetülete is van, ezért a kérdés úgy is megfogalmazható, hol van hát bennünk és a világban Lúz és lúz, Agartha, Mont Salvage? Hol van hát az Üdvösség Hegye és a rajta emelkedő Grál kastély?

 

kormenet.jpgAhogy Keleten a Shambála helyét kutakodó kérdésre is a válasz az, hogy e “hely" a szívedben van, úgy a Grál is elsősorban egy tudatállapot (szó szerint a szoláris-maszkulin-logosz arculatú Grál, mint Lapis ex coelis a szív-centrumban, Tiferet szefiránál van, míg a lunáris-feminin-szophiatikus arculatú Yesodnál). A Grál bennünk van, ezért a legközelebbi itt és most van. Így azonban a térszerűsége csak az egyik “hol"-ja: ha a világ, a kozmikus mátrix makrokozmikusan, a világhegy (Mont Salvage) mezokozmikusan Grál, és ha Titurel Grál kastélya a világhegyen van, akkor a Grál többszörösen is önnönmagában van, öntartalmazkodó. A másik “hol"-ja időszerűsége szerinti; semmi sem időszerűbb, mint a Grál. Két értelemben is, ma is azonos a mitikus világhegy-világtengellyel, sőt, a világ világával, a Logos-Sophiával. Másrészt a lunáris-sophiatikus Grál hordozza a par excellence időiséget, legalábbis az idő “Hold alatti" vetületét, hisz az Életfán Yesod szefirája Levánának, a Holdnak, és a ciklikus (lunáris) temporalitás úrnőjének helye. A két szempont végül is egységet alkot, ahogy a világszűz (koré Koszmu) is Napba öltözik, ahogy Yesod kelyhe és Tiferet köve-lándzsája egyesül: Mont Salvage (Mont Salvache, Montsalvat), az Üdvösség hegye axis mundi és az idő(k) tengelye. Wagner “Parsifal"-jában: “Az idő térré változott itt..."

 

A salvatio hegyén lévő kastély-templomban lévő kehely ugyanaz, mint a világhegyek csúcsán lévő zöldeskék (smaragd, zafír) kövek: a legmagasabb, a világért visszhajló-megváltó tudatállapot. Logos “ugyanaz", mint Sophia. Hegy, kehely, kő. Mely még az anyagi világban sem örökre rögzített “helyeken" világlik. A lélek ott fú, ahol akar, a Grál ott van, ahol megvalósítják, a mundus umbilicus vándorol Terra felszínén. Ahogy a kínai feng-sui geomanciában a sárkány és tigris vonalak fluxusban vannak.

 

Ezért a “helyért", a mágikus erőért, a kehely-kőért, és a Hegy megtalálásáért zajlik egy mágikus küzdelem, kezdetektől: az alapkőtől, alfától az univerzum szeglet-zárókövéig, omegáig. A világkorszakok, a világtörténelem a keresés és küzdelem vetülete, még akkor is, ha a küzdelem eszközeibe tartozik adott esetben az is, hogy “öszeesküvés elméletnek" minősíttetik az egyik fél által e valóság... A kezdet helye, ahogy a végső csata, a világ számának betelése, pedig Malkuthban, Sophia exíliumában, a Földön van. Rangja, magas rangja ittlétünknek ebben nyugszik, de ehhez a keresés-harc vállalása a kulcs. A harcban két fél vesz részt, ezért e harc nemes és nemtelen, aszerint, hogy melyik Grált óhajtják realizálni: a fehér avagy a fekete Grált. E mágikus csata, mely ma fokozottabb, mint valaha (1)- egyik epizódja az volt, mikor a kehely megszentségtelenítésének — mindhárom aspektusában: makro-, mező és mikrokozmikus szinten — művében, magát a históriai kelyhet ragadták el a sötét erők. A fekete erők mozgásának követése jó indikáció arra, hogy a Grál, a kehely és mundus umbilicus helyére nézve információt nyerjünk, mert a világos Grál-erők rejtezésében vannak, mint Lúz rejtezik a föld alá, ahogy a föld-bika zsigereiben, a labirintusban, ennek szívében van a transzcendens fény helye, úgy a beavatásban mint a Földön.2 A sötét az, ami könnyen megtalálható, és a spirituális Questben is jól használható, kvázi iránytűként, a maxima: ahol a legnagyobb a szükség, ott közel a segítség. Ahol a sötét erők szaglásznak, már csak a nyomai vannak a világosnak. A valódi Grál lovagság, a valódi Templom lovagsága a szellem szerinti papságban található. A melkizédeki papkirályságban.

 

Ott, Melkizédek papkirályságának városában, Sálemben, Hierosálemben volt a mundus umbilicus, az aben helye a Salamon Templom alatt, de a fundamentális aben kőre elkövetkezett a ben, a Fiú, a zárókő és a világcentrum elkerült Nyugatra Arimathiai József közvetítésével. Ő kelyhet és a lándzsát Glastonburyba vitte, és ezzel a Grál kastély-templom és a Grál Logosza-Sophiája, szellemisége került át Britanniába. Az első Grál-rendet, Krisztusét és 12 tanítványáét követve ebben, mely elővételezetten pedig a Mennyei Jeruzsálem -tehát nem a rögzített, hanem a Szent Szellemmel áramló Salem-struktúráját is leírja. Az Arthur és Grál legendákban ennek lenyomata Arthur és a Kerekasztal 12 lovagja. Glastonbury ásatásai a kontinens első keresztény templomában ezt a struktúrát tárták fel. A Szellem azután megalapozta a britanniai és ír kulturális renaissance-ot. Innen a Grál átkerül Nagy Károlyhoz és a karoling uralkodókhoz, akik a Grál-lovagság beavatását fenntartják. Természetesen a karoling renaissance is bekövetkezik. Azonban a fekete erők megjelennek, ahogy Mordred volt Arthur környezetében a fekete Grál szentségtelen főpapja, úgy a karoling Kopasz Károly környezetében is megjelenik Capuai II. Landulf, mint a legendás fekete mágus, Klingsor megtestesítője. (Krisztus idejében Salome és Heródes a fekete erő megtestesítője.) Szerepe az, mint Maráé (a vágy és halál ura),3 Buddha kísértőjéé, Károlyt mint Klingsor Anfortast a Halászkirályt, a szexuális és halálmágiával, mert a szerelem és agresszió összefügg, mágikus királyi erőiben rontsa; a valódi férfiúságban (Virya, ahogy az indiai tradíciók nevezik). S mert fő törekvésük a Grál deszakralizálása és a fekete Grál, az Antikrisztus uralomra juttatása, a Nagy Bestia mellé egy “skarlát asszony, babiloni szajha" is szükséges: ezt a szerepet ekkor Ricilda Boese, tehát a legendabéli Kundry játssza. Klingsor varázskastélya (Castle Merveille) pedig a Venus hegyen áll, a történeti síkon a Szicíliai Monte Castello hegyén, ahol valóban az orgiasztikus Aphrodité-Venus kultusznak szentelt templom állott,4 Eschenbachnál Kalot Embolot, az ősi Carlta Belota, a mai Erice felett. Voltaképpen a Thomas Mann-féle “Varázshegy", ahol Castorp (a hétalvó tudatosság) megpróbáltatik, s vagy Anfortashoz hasonlóan itt szerzi sebét vagy Percevalhoz hasonlóan legyőzi Klingsort. A “seb", az ágyék sérülése, eufémizmus a körülmetélés valódi misztériumára: a szakrális kígyóerő felemelkedő aszcendáló útjának elvágása az “Életfán", amit a kabbalahban Ruach hakodeshnek (Szent Szellem függönye) vagy Abysszosznak neveznek, és ezzel az e világi hatalom horizontjára kényszeríti a vertikális rendű Világkirályságot. Ezt a gondolatmenetet alátámasztja Castorp kísértőjének neve, a joviális Settembrinié, a demokrata-humanistáé, mert ez a septembriserből ered, melynek jelentése “mészárlás hideg vérben", hiszen a septembrisaderek 1792. szeptember 2. és 6. között teljesítették be a sötét templárius bosszú maradékát is, mely csúcspontját XVI. Lajos kivégzésében érte el. Ne feledjük a frígiai sapka vörösét és azt, hogy a bitót ott állították fel (a Cité-sziget csúcsán), ahol 1314-ben Jaques de Molayt és társait elégették. És ne feledjük, hogy Lajos halálánál “valaki felugrott a bitóra és felkiáltott: “Megbosszultuk Molayt".

 

De vissza Landulf korához. Róla írja korának krónikása: “A tűz, melyet gyújtott mágikus rítusaival, befolyásolta az egész emberi fajt." És ezeket a rítusokat Egyiptomban és Persídiában tanulta, s ezek nem mások, mint a fekete Grál rítusai, amit kései követője, Crowley, Vörös Rózsa és Arany Kereszt misztériumának nevezett (A. C. R. R.): a legnyersebb szexuális és fekete mágia, 12 (+1) fokozatban, hogy a zodiakális teljesség és a valódi lovagság travesztiája érvényesüljön. De létezik a korabeli Parsifal is, Vercelii Luitvard alakjában, akinek a barátja az a Scotus Eriugena, aki lefordítja Dionysios Areopagita “Égi Hierarchiáját", a valódi Grál-kör eme beavatási útmutatóját. Ők leleplezik “Klingsor" műveit, akit 875-ben kiközösítenek. A “Holdgyermek" (Armillosz) műveletek egyelőre vereséget szenvednek. A Grál szentségek innen a Német-Római Birodalomba kerülnek (IX. században), ahol bekövetkezik természetesen a Nagy Ottói renaissance.

 

Itt kétfelé ágazik a keresés. Egyrészt Európa nyugatát végigkutatják a vikingek, s előszeretettel azon területeket, ahol az első két renaissance zajlott, másrészt a magyarok, akik szintén szakrális kincseket keresnek (jellemző, hogy a vikingek először Lindisfarne szigetét, a vallási-szellemi centrumot fosztják ki, a magyarok Sankt Galleni kalandjairól pedig nem kell bővebben megemlékezni...), s nem ütköznek, holott volt egy időszak és hely, ahol konfrontálódhattak volna: a hajdani karoling centrum.

 

A másik vonalon a német császárok sorában ott találjuk II. Frigyest, aki szintén sokak szemében egyfajta Antikrisztus, és aki akárcsak Landulf, Szicília ura is. Ő azonban nem Monte Castellót teszi Grállal kapcsolatos kutatásai centrumává, hanem a calabriai Castel del Monte-t, amelynek nyolcszögletű alaprajza idézi egyrészt az első, salemi mundus umbilicusnál emelkedő Grál-szentélyt, ti. a Sziklasírt, másrészt alaprajzában kódolva van sok idevonatkozó tudás. De még fontosabb, hogy félúton van Jeruzsálem (a Sziklasír) és a második mundus umbilicus, Grál-kastély, Glastonbury között, méghozzá a gömbi főkörön. Természetesen a korabeli keresztelőmedencék és keresztelőkápolnák (pl. Pisai) az oktogon formát adják, mert ez a kör és négyzet közötti mediátor, az ég és föld, a vörös és fehér szubsztancia közöttié, melyben e kettő uniója végbemegy, ahogy közvetít a Paradicsom köre és az Égi Jeruzsálem négyszöge között is. A 12 cikkelyre osztott kör és 4 oldalú struktúra között. A tűz és vízbeavatás (a keresztelésben) között.

 

Akárhogyan is, a fekete erők ugyan mindig nyomában vannak, de mindig kor- és helytévesztéssel. Mert a Grál a X. század után eltűnik, a világcentrum továbbvándorol, és ha az eddigi ívét figyeljük és összekötjük a ténnyel, hogy Klingsor és köre újra keresni kezdi a wartburgi mesterdalnokok csatája idején, ahol részt vesz ő is, mint Acerra grófja, és akárcsak előtte Landulf, ő is Terra di Labur (tehát Szicília, Kalábria stb.) ura. Nővére játssza ekkor a skarlát asszony és Kundry szerepét. Nővére, aki Szicília királynője, Sybille. Szül egy fiút, mely démoni rítusokban fogant, persze Lingsor révén. És mikor neki is menekülnie kell, természetesen Kalot Embolotba, Erixbe menekül, amit az arabok Kalath el Beltként (Tölgyek Erődje) ismertek. Egyes verziók szerint itt elfogták és kivégezték, de mások szerint — és ez ad indikációkat! — menedéket talált Magyarországon, András király uralma alatt, aki a mesterdalnok-verseny döntnöke is volt. Itt azután fekete adeptusok egy körével körülvéve Magyarországi Klingsorként alapozta meg legendabéli hírnevét.

 

Más kor és helytévesztők, a Templáriusok rendje még mindig Jeruzsálemben keresi a centrumot, itt, Salamon hajdani templomának helyén, Sionban alapítják meg rendjüket, és a rend csalódásában, hogy nem jutott közelebb a Grálhoz, szatanizálódik (vagy legalábbis jórésze a rendnek!), és a Klingsoréhoz hasonló rítusokba téved, így a már említett Baphomettel kapcsolatban. A szatanizált rend azután a fekete Grál műveit követi betiltása után is, olyan “paravánok" mögött is, mint a rend szolgáiból (fegyverhordozók, kovácsok, inasok) szerveződött Szabadkőművesség. A Grálnak tehát egy olyan helyre kellett kerülnie, amely elég rejtett ahhoz, hogy a fekete erők kutatása utána rossz irányokba fusson, és ott addig őriztetik, míg a megjövendölt Grálkirály (Perceval) el nem érkezik. Ezt a királyt sok tradícióban ismerik: Shambála kúlika királya, Arthur Barbarossa, sőt Attila és Szent László. Ő a Világ Királya, a láthatatlan Császár, aki láthatóvá lesz... (Evola).

 

A fekete Grál-lovagság és szolgáik, a Szabadkőművesek munkálatai tehát evilág uralmára törekszenek, az un. “hideg-Szabadkőművesség" vonalán a látszólag racionális-felvilágosult vonalon politikai-pénzügyi stb. eszközökkel, míg az idő el nem érkezik a “meleg"-mágikus vonalú Szabadkőművesség színrelépéséig: “Hercegük", a Holdgyermek —Armillosz megkoronázásáig...

 

Ők azok, akik a fekete rózsa (és rózsakeresztesség) vonaláról megalapítják az 1880-as években a Golden Dawn Hermetikus Rendjét, melynek egyetlen (valódi) célja a törénelmi Grál-kehely felkutatása és deszakralizációja, hiszen ezt ebben az időben Walesben őrizték. Tagságuk 144 fő, mely 12-szer 12, de 2-szer 72 is; az előbbi a Grál misztériumra utal, továbbá a Mennyei Jeruzsálemre, az utóbi szintén a zodiákális féldekanátusok száma, a kabbalah 72 betűs Istenneve, Ozirisz szétáldozóinak száma, és a tanítványok száma, akiket Jézus a világ(kör) felé küld. 1908-ban megszerzik végül is... (Noha ma is jónehány kelyhet őriznek a történeti Grálként, így az un. Antochiai Kelyhet a Metropolitan Múzeumban.)

 

Ezek az erők állnak (részben) a mágikus nácizmus és A. Hitler mögött is, aki szintén a '80-as években születik, és aki szintén keresi majd a Grált. Ők állnak I. M. Kaganovics mögött, az egyetlen Politbüro tag ő, akitől még Sztálin is rettegett... Ez a vonal az, aki Bormanon át megszerzi az ellenőrzést Hitler fölött, míg másrészt ők álltak D. Eckart mögött, aki Hitlerre szintén hatással van, és ez az Eckart az, aki neo-katar beavatottként ellátogat Szicíliába, Kalot Embolotba, és ő az, akire A. Crowley Hórusz-eon kinyilatkoztatása döntő hatást gyakorol. Crowley, aki a Golden Dawn legtehetségesebb tagja. Nem véletlenül a Thule Társaság alapító tagja, hisz ez a Társaság Münchenben ugyanazt a Holdgyermek (fekete Grál) rítust hajtja végre, amit Hitler korábbi “mestere" Bécsben Guido von List és az ő “Vér Páholya" is. És ami Crowley Magickjének, törekvéseinek is fő célja. Crowley ráadásul mágikus úton találja meg Thelema Közösségének helyét Szicíliában, ahol első dolgai egyike, hogy elzarándokol Kalot Embolotba és itt megkísérel egy Holdgyermek rituálét!... Mellesleg Crowley legtehetségesebb tanítványa az a Fuller tábornok, aki később Hitler bizalmasává válik... Ezek mellett szinte már érdektelen, hogy Hitler Klingsor reinkarnációjának hitte e magát vagy sem.

 

Thule a boreális tradíció ősi szupremális spirituális centruma, amelyet a tudaterők közül az Akarat közelít, s melynek görög neve: Thelema. Természetesen Terra di Labur urának, hercegének heraldikus emblémájában szvasztika volt.

 

Ezt a vonalat nem tudta ellensúlyozni azután Haushofer tábornok, aki a valódi tradícióra támaszkodott a Thulén belül. Ahogy nem tudta a Keleti Templom Rendje (Ordo Templi Orientis) szexuál- és fekete mágiáját, mely Corwleyra és Eckartra is hatott, egyensúlyozni Agartha befolyása.6 A distinkciót meg kell tenni a sötét Mesterek és a fekete adeptusok között! A szvasztika bont (melynek beavatottja volt az említett Haushofer) nem lehet, nem szabad összekeverni a Totenkopf SS-szel.

 

Végsősoron eljutottunk Magyarországig, mint a Grál lehetséges rejtőzési helyéig. Akkor a tellurikus áramok mundus umbilicusát is indikálnia kell itt valaminek. Azon túl, hogy az alkímiai hagyomány kitüntetettnek tudja ilyen szempontból (a szűztej egyedüli lelőhelye és az aranynak mint a Bölcsek Köve jelzőjének bősége stb.), a különböző erőknek is volt és van itt dolguk. Hiszen az okkult rendek tevékenysége éppen az USA és a Nyugat hatalmi-pénzügyi szféráiban igen megalapozott. (Csak példaként említjük a Brzezinski alapította Trilaterális Komissziót a maga “kormányok feletti" tanácsadó (!) szerepével, vagy éppen a Nemzetközi Valuta Alapot (IMF), melynek alapítási körülményei is ezt igazolják...)

 

Végsőfokon a fekete erők a tudat azon elszakadt, fragmentált és nem uralt aspektusai, melyek homeosztázisukat (relatíve) fenn akarják tartani, noha ontológiailag (ismét relatíve) nincs önálló létbegyökerezettségük, függetlenségük. Ebből következik azon illegitim, de nagyon is potens tevékenységük, amit mint etikailag rosszat, praxeológiailag akadályozót élhetünk meg. A Grál (integrált és abszolút tudat) legmagasabb aspektusát és célját — végül is a felserkenést — megváltást akadályozzák, ahogy mindig a relatív viszonyul az abszolúthoz, a fenomenális a noumenálishoz. Ennek vetülete a tudat mágikus hatalma körüli “harc", amelyet minden tradícióban látensként, exíliumban levőként ismernek: shakti-kundalini, Persephone, Sophia, Shekhína, lúz és Lúz, Agartha. Ezen mágikus hatalom további vetülete a mezokozmoszban (itt: a Földön és a történelem időiségében) a “Grál-fókusz", a tellurikus áramlatok centruma, a mundus umbilicus, ami ilyeténképpen e világ (Föld mint Asiyyah anyagi világa) feletti (legitim vagy illegitim) uralom kulcsa. De a históriai időiségből következik, hogy nemcsak térben kell megtalálni a Grál vártemplomot, hanem időben is egy kiválasztott-kiváltságos intervallum, “ünnep" alkalmas e hatalom ébresztésére. Amit Canseliet — Fulcanelli tanítványa — úgy adott meg, mint amikor a természet (értsd: makrokozmosz, makrokozmikus Lúz, shakti) és ember (mikrokozmosz, lúz, shakti) egybeesik, a hebdomas hebdomadum (hetek hete) csodaszerű szakában. A Magnum Opus különösen a szoláris és lunáris évkereszt nyolc napján teljesülhet, mikor az “átjárás a síkok (olamok) között" könnyebb. A szoláris évkereszt (téli és nyári napforduló, tavaszi és őszi napéjegyenlőség) voltaképpen a szoláris-logosz arculatú Grálnak felel meg, míg a lunáris évkereszt a szolárist Andráskereszt formájában nyolcadolja (febr. 1.: a kelták Oimbelcként ismerték e “fények ünnepét", további neve “fekete szűz", máj. 1.: Beltane, a Walpurgisnacht, és virágmenyasszony, aug. 1.: Lugnashad, megszentelések királynője, nov. 1.: Samhain, Cailleach, Halottak napja, All Hallow'een.) Érdekes, hogy a Szent Iván mágikus éjére eső nyári napfordulóhoz, az évkor zenitjéhez Pendragont, Arthur atyját fűzik. A zenithez az Életfán, világhegyen, axis mundin pedig az ősatya-sárkány (Varuna-Ouranos, Vrtra, Uroboros stb.) tartozik, melyet a szoláris fiú világgá áldoz.7 Arthur ilyen szoláris naphős, atyja neve pedig sárkányfejet jelent... Arthur és Pendragon relációja az, ami Mithráé és Varunáé, Tiferet és Keter szefiráké.

 

Aleister Crowley közel került a misztériumhoz, mikor ráébredt, hogy az exiliumban lévő “Hatalom" azonosult a tüzes kígyóenergiával (Shekhinát üldözi a nahas, de azonos is vele), s mint ilyen a chthonikus szinten tartózkodik. A “föld alatt", mint a szuprémális spirituális centrumok, mint Androméda a tengeri sárkány fogságában, mint Persephone Hádesz birodalmában, mint a misztériumok kígyói a beavatási barlangokban, labirintusokban (krétai kígyós istennő).8 De a földi erők egyik perszonifikációja maga a nagy Pán, a szarvas isten, akit a kelták Cernunnosként .ismertek, az “erdők fekete kecskéje": Shub-Niggurath.

 

IA! Shub-Niggurath. Pan, aki a “Rettegés Atyja" (pánik), de pangenitor és panphage (mindent nemző és mindent felfaló), sőt pan (minden) is, tehát ismét a legalacsonyabb és legmagasabb, a száműző atya, ősatyasárkány, és a száműzetés helye, a földalatti birodalom (alvilági-ördögi arc). Ezért Crowley Pánt e két pozícióba helyezi szintén, pl. Tarotjában: 0. Atu, a Bolond és a XV. Ördög. Tudja, hogy a legősibb hatalmak egyike (!) az Akarat, amit ő görög szóval Thelemának nevez, s amit Thule-Tula boreális spirituális központjával is azonos, s ez a mágikus hatalom a Pan erővel kapcsolt. A Grál mágikus hatalma: ugyanaz a viszony, mint a Teo Te-nél, mert utóbbi nem (morális) erény sokkal inkább a Tao (mágikus) energiája, hatalma, mely éppúgy ambivalens, de eredendően semleges, mint minden erő, hatalom, és Pan maga. Egy ősi, sötét mítoszokkal körülvett, de igen rejtett kultuszra és “tradícióra" bukkan utazásai-keresései során, mely a kozmosz előtti kaotikus létezőket, “isteneket" hívja, számukra a kapukat feszegeti. A tudatelőttes káosz erőit, melyeket a görög mitológia Káosz, Caia, Erosz és Pan (!), Tartarosz stb. figuráiban fogalmaz meg. Sok tradíció, így egyes görög mítoszokban és az Upanishadok némelyikében fennmaradtakban tudták, hogy az Ősrettegés megelőzi még az Eroszt is, ahogy Blake mondja: az éncsináló demiurgosz Urizen, a tudatelőttes rettegése, létrehoz egy olyan tudat-világot, mely “önmagába tekintő árnyék"... Crowley ismer bizonyos grimoireket, melyek a kultuszra mutatnak, pl. Abramelin Szent Mágiája stb., melyről tudjuk, hogy puszta birtoklása sem veszélytelen. De tudja, hogy az ősi misztériumra vonatkozik John Dee és E. Kelley “enochiánus mágiája" is, mely a lég hatalmait (démonrendeket) idéz, az un. Aethyreket. Nem véletlen hát, hogy a legvéresebb és baljóslatúbb kultuszok hajdani színterén kezd bele az Aethyr-műveletekbe: Mexicóban, Észak-Afrikában és Dél-Kína un. taoista kapu nélküli kolostoraiban kutat az ősi, de tiltott tudás után. A Pan és végsősoron a Grál hatalma után.

 

Egy Crowleyval látszólag semmiféle kapcsolatot nem tartó amerikai író felettébb meglepő módon, ugyanezt az ősi sötét mitológiát feszegeti, mikor az un. Cthulhu mítoszt megfogalmazza. H. P. Lovecraft ugyanezen helyekre helyezi a kultusz centrumait, sőt, amit ő Cthulhunak nevez, az alsó vizek kaotikus szörnyének, azt Crowley CTHLH 666-nak nevezi, s ez ugyanazon arkdémon, amit Nettesheimi Agrippa Chronzon-nak, a káosznak nevez, s akit Crowley szintén a Szaharában megidéz, tehát azon a vidéken, ahol máig él az iszlám felszíne alatt a “Rettegés Atyjának" kultusza, s ahova már Plinius is az aegipanokat helyezi, a kecskeembereket, bizonyítva a kultusz kontinuitását az ókorig s még ősibb időkig. Marokkóban, ahol Fez a mágikus város is van, ahol Ch. Rosencreuz is legfőbb beavatását szerezte, a kultuszhoz egy speciális-hipnotikus-mágikus zene is társul, a yajouka, melyet pl. a Rolling Stones együttes elhunyt tagja, Brian Jones gyűjtött egy lemezre, s aki máig nem tisztázott körülmények között halt meg, azon Rolling Stones tagja, melynek vezetője Mick Jagger a máig létező Golden Dawn ágazat magasfokú beavatottja, s persze nem más avatta be, mint Page (Zoso) a Led Zeppelin gitárosa, aki Crowley boleskini udvarházának birtokosa, s a mester követője...

 

Természetesen Lovecraft is tud baljóslatú grimoirokról, amelynek legfontosabbika az őrült arab mágus Abdul Alhazred által írt Al Azíf, görögül Necronomicon. A Halott Nevek könyve. Sokáig irodalmi fikciónak tartották, de ismét csak természetesen felfigyeltek Lovecraft mitológiájára és ezen belül a Necronimiconra a Crowley-követők, különösen az un. Kaos-mágusok (!), akik végül is megtalálták a Necronomicont, ha nem is ezen név alatt! Döbbenetes, hogy a valódi ismét összefügg Dee-vel: “A True and Faithful Realation of what Passed for Many Years between Dr. John Dee... and Some Spirits", London 1659-ben kiadott mű. Dee-tól Crowleyig és modern követőikig (OTO, Kaos magick) azonban ugyanaz a törekvésük: a fekete Grál és Holdgyermek operációk, hogy a sötét “Ősieket", Nagy Ősieket beengedjék a Quelippothból, a külső sötétségből, az extradimenzionális terekből a mi létsíkunkra. Feszegetik a kapukat, amelyek a tudatot a tudatelőttes káoszától elválasztják. Lovecraftiánus-Crowleyiánus mágikus coverek, mint pl. az Anton Szandor LaVey által alapított californiai Church of Sátán két rituálét is előkészített: a “Ceremony of Nine Angels"-t és a “Call to Cthulhu"-t, utóbbit természetesen kitüntetett lunáris időpontokban nagy vizek partján hajtják végre, mert Cthulhu-Choronzon az, amit szanszkritban Katalaként, a héberek chadelként (Sheol eufémisztikusan) a kínaiak kui tan lao hai-nak (démon gonosz ősi óceán), a sumerok cthu-lu-nak kutulunak ismertek. Az arab al-khadhuli (elhagyó, cserbenhagyó).9 Ő az, akiről a Kitab al-Azif így szól: “La mayyitan ma qadirun yatabaqa sarmadi ta itha yaji ash-shuthah al mantu qad yantaqi." (Ama dolog nem halott, minek, hatalma, hogy folytonosan, öröktől fogva létezzék, és ha az abnormális (bizarr, idegen) valamik (dolgok, idők?) jőnek, akkor enyészik a halál is.) Ilyen őslétezők még Izzu Tahuti (Azathoth): Thoth hatalma; Nyarlathotep a küldönc, és az említett IA! Shub-Nigurath (Sumer: ishniggarab), maga Pan, “Erdők Fekete Kecskéje, ezer ivadékkal.".10

 

De könnyen lehet, hogy a hatalom helyét elvétették, Crowley is, Dee is, a Kaos mágusok is, mert a Grál hatalma végül is, amiről szó van, s nem az Akarat (Thelema)! Méghozzá PÁN földjével kapcsolatban. Klingsor, a Magyarországi (!) valamit tudott, talán azt, hogy Pannónia azt jelenti: Pan földje! A rejtőző valódi Grál lovagság pedig tudja, hogy a boreális hagyomány alcentruma szintén ideesik (melyhez Thula-Thelema is valóban tartozik), de a legmagasabb, legősibb szupremális fókusz nem Thule, hanem Hyperborea, melynek közvetlenül az Akaratnál is ősibb, az Erosznál is ősibb rettegés,ősfélelem (paphage arculat) vagy mindenek eredete (pangenitor arculat) hatalma felel meg. Ha az Akaratot görög szó mantrájával adta meg Crowley (thelema), a Hatalom szó is görögül kereshető a görög néveredetű Pannoniában. Nem véletlen, hogy az Ország spirituális mágikus tengelyénél (mely ismétli mezokozmikusan: a földfelszín geográfiáját, a makrokozmikus axis mundi É-D irányát, melyek döféspontjánál a mundus umbilicus is van, tehát nem véletlen, hogy éppen itt megtalálható a Hatalom szó (Beth: Isten Háza, II. Főpapnő (Sophia) a Tarotban, Iod: a férfiúi teremőerő, a villám-phallosz, az Atya, Alef: az Ember-kozmosz a bikaborjú-szekér (Merkabah), Tarotban: I. Mágus és hegye, mely alatt ott vannak a kígyóerő, a száműzött shakti-shekhina barlangjai és labirintusai. Pannónia földjén egyébként is célszerű Kecske nevű vagy ilyenekkel kapcsolatos hegyeknél kutatni, s a Hatalom hegyénél van is ilyen, méghozzá ősi kultuszhely maradványokkal, melyek az Ősieket idézik... Természetesen e helyeken jelen voltak és vannak a világos, de persze a nyomukban a fekete erők is. Nem véletlen, hogy Magyarországon már jelen van az Ordo Templi Orientis.

 

Azonban nemcsak Klingsor kutatott itt, hanem a Templárius rend is, akiknek ikertemplom-erődjük egyike Felhévízen, a másik “valahol a Pilisben” volt ... És akiket egyedül itt, Magyarországon nem üldöztek híres perük után... És itt haladtak át a paulikánusok és bogumilok is, e két gnosztikus manicheus társaság, Dél-Franciaországba vezető útjukon, s persze ismét csak a magyar bogumilokat nem üldözték... Ők is a Hatalmat keresték, itt és ott, a Grál Sang reál (vérmisztérium) aspektusában. És III. Béla francia királyi házból való feleségével, Chatillon Annával délfrancia nemesek jönnek (vissza?) Magyarországra, akik közül az Aynard család közel az említett centrális területhez építi fel várát, amit már a XIV. század elejére lerombolnak, a család katar kapcsolatai miatt. Azután újra innen délfrancia földre vezet az ösvény: hiszen itt III. Endre korában Magyarországi Jakab vezetésével egész magyar kolónia létezik...

 

És ahogy a Kun László által védett bogumilok óbolgár nyelve régibb idő óta jelen van Pest nevében (óbolgár: kemence és barlang): mindkettő a chthonikus tüz-kígyó energiával kapcsolatos jelentés, a barlangot már láttuk, a kemence pedig mindig a mikro- és mezokozmikus emberi anatómia legalsó centrumát jelöli, ahogy az alkímiában az athanor a pincében vagy a földszinten van, s a ház az ember anatómiáját fejezi ki a tradíciókban (így pl. a ház füstnyílása a koponyatető nyílásnak, a makrokozmikus Polárisnak, míg a központi oszlop a gerincnek, a makrokozmikus Tejútnak felel meg.) Eredetileg azonban nem a mai Pestet, hanem a budai oldal egyes területeit jelentette, elsősorban a Gellért hegyét és barlangját, közel Felhévízhez (!), s ez is alátámasztja, hogy a Gellért-hegy összekapcsolása ősi kultuszokkal (a magyar Brocken, mondták róla), nem idegenből való puszta átvétel, hanem originális. A barlang a keresztény időkben is folytatta szakrális szerepét, mint barlangtemploma az egyetlen magyar alapítású, de kontemplatív rendnek, a pálosoknak, akiknek anyakolostora, a “magyar Escorial" ott volt megincsak a boreális tengelyen, nem is szólva arról, hogy a rend alapítója Boldog Özséb a Pilisre koncentrált az alapításnál...

 

Dr. Dee és Paracelsus is keresett valamit Magyarországon, ahogy innen származott Basilius Valentinus és Melchior Miklós is.

 

A döntő indikáció azonban az, hogy a boreális hatalom-tengely északi par excellence a Polárist, az Atyát, a Ketert képviselő részén megjelenik az un. YS jel, az ősi kultusz felidéző jele, a hatalom kontrollálásának a jele, méghozzá ősi földvárak elrendeződésében, teljességgel precíz geometriai tisztaságú módon. (A földvárak-neve persze ismét utal ezekre az Ősi jelentőségekre.) Az YS jel:

 

 

 

ys.jpg

 

 A tüzes háromszög.

 

 

További, még egyértelműbb jelzésekről nem lenne célszerű már most szólani. Hiszen a harc és keresés még folyik, még nem sikerült a kapukat teljesen felnyitni, még nem sikerült a fekete Grál műve. Mert léteznek a Grál hatalmai és (szellemi) Rendje.

 

A Grál végül is Isten immanenciája, fénye a világban, ezért ott van, ahol ama “szél" fú, ahol megjelenik. Itt, Asiyyah a megcsinálás és beteljesítés világában, ahol megcsinálják.

 

 

cikk forrása

 

Jegyzetek

1 Hiszen a végső fázis közeledik: a fekete erők evilág feletti uralma majdnem teljes, a világos erők pedig a nagy unióra készülnek.

2 “Roppant sakktábla, mely a felszín alatt a Földgolyónak csaknem valamennyi vidékére kiterjed." S.-Y. d'Alveydre: Mission de l'Inde en Europe, Id. még R. Guénon: La Caverne ét la Labyrinthe.

3 A fekete és vörös kígyó, a vörös és fekete (nigro- és nekromantia) mágia.

4 Aphrodité Erix szentélye.

5 Vannak, akik a Piramis kamra misztériumával azonosítják.

6 Igen félrevezető e szempontból T. Ravenscroft: a Végzet lándzsája c. magyarul is megjelent műve, amely steineránus, tehát végzetesen Szabadkőműves befolyás alatt íródott, tudatos félrevezető szándékkal a boreális hagyományt illetően. Másik hasonló befolyásoltsága mű a témáról: Pauwels-Bergier: Mágusok hajnala. Bp. Móra. 1989.

7 Ld. A. K. Coomaraswamy: Hinduizmus és buddhizmus, 11-15. o. Bp. 1989.

8 Az I. részben láthattuk több verzióját a Grál és a tüzes teremtő erő alászállásának, pl. Hakathriel-Lucifer mítoszában, az alvilágivá váló Keter-erőknek. A tüzes-kígyóerő, a villám és mennykö is összefonódik így a Grál-hatalommal.

9 Gesenius “Héber-Kaldeus Lexiconában" Eerdman 1982.

10 És egyéb, a Necronomiconhoz hasonló iratok is léteznek: Liber Ivonis (a hyperboreus Eibon könyve), a Cthaat Aqadingen és legfontosabb a RhimYoledh őskönyve.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

garagejedi@gmail.com

(garagejedi, 2011.07.30 02:27)

Szerintem megvolt

http://www.terebess.hu/keletkultinfo/vilagkiraly.html

garagejedi@gmail.com

(garagejedi, 2011.07.26 00:21)

Ha Pannónia a Pán földje is lehetne a szerző szerint...akkor miért kerülte el a szerzőnek a figyelmét a Hungária Hung-Áriya (HungÁrja) .... a Hung szent gyökérszótag ugyanis Tibetben a Szívlényeg gyökere हूँ az Árját pedig - leszámítva a fasizmus tévidealizált fajának "megteremtését" (sic!) - tudjuk... üdv s.r.

garagejedi@gmail.com

(garagejedi, 2011.07.16 01:28)

Van egy érdekesnek tűnő rend
Crowley-ita Thelemikus ... mindegy!!!

http://www.ordosv.org/OSV/

axm

(axm, 2011.07.17 14:39)

ezzel még nem találkoztam, nézem..
van egy jó kis gyüjtemény, lehet ismered már (innen szeretnék a jövöben egy két dolgot magyarrá tenni) :) : http://hermetic.com/