Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pszilocibin-kiváltotta élmények hatása

2013.02.03

smallmagic-mushrooms-psilocybin-treat-depression_2412012.jpgA referált tanulmány szerzői a John Hopkins Egyetem kutatói, akik számos más intézettel együttműködésben folytatnak kutatásokat a pszilocibin hatásáról egészséges önkéntesek részvételével. A pszilocibin hosszú távú pozitív élményeket okozó hatásáról régóta ismerünk anekdotikus beszámolókat, a tudományos vizsgálatok száma azonban elenyésző.

A szert évszázadokon keresztül vallásos szertartásokhoz használták. A klasszikus hallucinogénhez (LSD, meszkalin, DMT) hasonlóan a pszilocibin is főként az
5-HT2A receptorokon keresztül fejti ki hatását, mely során erőteljes változás jön létre a percepció, gondolkodás, érzelmek, akarat és testi érzések terén.

Korai kutatások a szerhatásban szerepet játszó nem-farmakológiai összetevőket vizsgálták. Az 1960-as években – a hallucinogén-abúzusok miatt – az orvosi kutatásokat egy időre felfüggesztették, és folytatásukat csak újabban engedélyezték ismét. A szerzők jelen tanulmányban kettős-vak módszerrel lefolytatott, statisztikai elemzésekkel értékelt kutatásról számolnak be, melyben magas dózisú pszilocibin rövid és hosszú távú hatását vizsgálták.

A vizsgálatban résztvevő önkénteseket szórólapok segítségével toborozták. A minta 36 főből állt (ebből 16 férfi), átlagéletkoruk 46 év, 97%-uk főiskolai végzettségű, teljes, vagy részállású alkalmazott volt, orvosi és pszichiátriai szempontból egészségeseknek bizonyultak, és korábban nem használtak hallucinogéneket. 53%-uk vallási- spirituális közösséghez tartozónak vallotta magát (templomba vagy meditációs csoportba járt), és legalább időszakosan részt vett vallásos jellegű aktivitásban (imádkozás, meditáció).

A kettős-vak elrendezés értelmében a kísérleti személyek kétféle, számukra és a megfigyelők számára, ismeretlen szert kaphattak. A pszilocibint (adagja: 30 mg/70 kg), illetve a
metilfenidát-hidrokloridot (adagja: 40 mg/70 kg) kettő vagy három nyolcórás, két hónapos időtartamon belül zajló drogülés keretében, orálisan fogyasztották a kísérleti személyek.

Azok, akik két ülésen vettek részt (15-15 fő), random módon kaptak elsőként pszilocibint vagy metilfenidát-hidrokloridt, a második ülésen az ellenkező drogot kapták meg. A maradék 6 fő metilfenidát-hidrokloridt kapott az első két ülésen és pszilocibint a harmadikon.

A vizsgálati elrendezés tehát elég bonyolult volt, azzal a céllal, hogy az elvárásból eredő hatásokat ellenőrizhetővé tegyék. A résztvevőket és a megfigyelőket egyaránt úgy tájékoztatták, hogy a kísérleti személyek kettő, vagy három ülésen vesznek részt, melyből legalább az egyik során közepes, vagy magas dózisú pszilocibint kapnak, míg a másik ülésen/üléseken vagy placebót, vagy alacsony dózisú pszilocibint, vagy más egyéb drogot.

A kettős-vak helyzetet csak a 14 hónapos utánkövetés végeztével oldották föl. A vezető megfigyelő az első ülést megelőzően minden kísérleti személlyel négy alkalommal találkozott négyszemközt azért, hogy megfelelő kapcsolatot teremtsen és bizalomteli légkör alakulhasson ki közöttük.

A nyolcórás ülés egy nappaliszerűen berendezett helyiségben zajlott, kísérleti személyenként két megfigyelő követte a folyamatot. A résztvevőket arra kérték, hogy figyelmüket irányítsák befelé, miközben szemüket maszkkal elfedve egy heverőn feküdtek és fejhallgatón keresztül klasszikus zenét hallgattak.
A résztvevők az előzetes szűrés alkalmával, majd két hónappal a drog-ülést követően, illetve 14 hónappal később nyolcféle tesztet töltöttek ki. Ezek között szerepelt személyiség-kérdőív; pozitív és negatív érzelmi állapotot mérő skála; életminőség-kérdőív; a személyes lehetőségek aktualizációjára vonatkozó felmérés; miszticizmus-skála; spiritualitás/transzcendencia –skála; érett bizalom-skála; végül egy skála az egészséggel összefüggő életminőség becslésére.

A szerbevételt követő 0,5-6 órában a megfigyelők számos szempont alapján követték és egy ötfokozatú skálán értékelték a kísérleti személyek viselkedését, hangulati állapotát és az általánosan megfigyelhető droghatást. Az akut szakaszt követően, 7 órával a szerbevétel után a kísérleti személyek kérdőíveket töltöttek ki a szubjektív droghatás becslésére illetve a misztikus élményekre vonatkozóan.

Misztikus tapasztalatok között szerepeltek pl. a belső egység érzése, a külső egység érzése, a tér és idő transzcendenciája, az élmény nehezen kifejezhető és paradox jellege, a megszenteltség érzése (sacredness), a dolgok szellemi minősége, mélyen átható pozitív hangulat. Komplett misztikus élménynek azt tekintették, ha a kitöltő az össze alskálán 6-nál nagyobb pontszámot ért el.

Az utánvizsgálatokat 2 és 14 hónappal a szerhasználatot magában foglaló ülést követően folytatták le. Ennek során kérdőívekkel és interjúkkal mérték föl, hogy a résztvevők mennyire ítélték az élményt egzisztenciális és spirituális szempontból jelentősnek, illetve mennyire érezték azt befolyásoló erejűnek személyes jól-létükre, az élettel való elégedettségükre vonatkozóan, valamint megkérték a résztvevőket, írják le legemlékezetesebb és legjellemzőbb spirituális tapasztalataikat.

Az így nyert adatokat a szerzők sokrétű és megfelelő statisztikai elemzésnek vetették alá és az alábbi megállapításokhoz jutottak: A kísérleti személyek mintája általában megfelelően alkalmazkodó, társaságkedvelő, nyitott és magas szintű spiritualitással jellemezhető személyekből állt már kiindulásképpen. A felvett kérdőívek közül az utánvizsgálati időszakokban a miszticizmus- skálaértékek növekedtek számottevően. A növekedés mértéke szignifikánsan meghaladta a metilfenidát-hidroklorid-üléseken mért értékeket és a rövid-és hosszú távú utánkövetés során is fennmaradt. A pszilocibin-üléseket követő miszticizmus-értékek növekedésén túl rövid- és hosszútávon egyaránt magasabb értékeket jelzett a szubjektív jól-lét és az élettel való megelégedettség skálája (a minta 64%-a) és a pozitív viselkedésváltozás skálája (61%), a negatív hatások elenyészőek voltak.

A 14 hónap után lefolytatott interjúk keretében a személyek 58%-a sorolta az élményt élete legteljesebb öt élménye közé, 67%-a pedig a spirituálisan legjelentősebb öt tapasztalata között tartotta számon.

A hosszú távú utánkövetés során így fogalmazták meg például a szavakkal nehezen megragadható élményeiket: „mintha a tudatosság egy pontjává sűrűsödtem volna, amely képes önmagamon belül, másokon belül, a külső világban utazást tenni; tér és idő viszonyítási pontjai feloldódtak; az öröm és a szomorúság érzése paradox módon egyidőben árasztott el; a „létem” felfüggesztődött, ám ez nem volt rémisztő élmény, biztonságteli volt, és nagyobb dolog, mint amire szavaim vannak, vagy amit megértek és ez a valami megtartott engem; Isten lélegzete/ a szél/ az én levegővételem, mind egy és ugyanaz voltak... ”

A szerzők szerint a pszilocibin-indukálta élmény hasonló háttérjellemzőkkel bír, mint a spontán megjelenő klasszikus misztikus-vallási tapasztalat.

A kutatási eredmények kiterjeszthetőségének korlátait jelzi a tény, hogy az önkéntes résztvevők mindegyike többé-kevésbé rendszeres spirituális gyakorlatot folytatott és ez magától értetődően vezethet oda, hogy pszilocibin-élményüket alapvetően spirituális viszonyítási keretben élték meg. A kutatásban résztvevő populáció továbbá meglehetősen homogén volt. Heterogén csoportokkal javasolják a későbbiekben a kutatás folytatását.

Bár a vizsgálat során nem keletkeztek negatív reakciók, nem szabad alábecsülni az esetleges kellemetlen következményeket (pánikreakció, pszichiátriai történések megjelenése vagy fölerősödése; elhúzódó percepciós zavarok; ismétlődő abúzusok, vagy pszichológiai függőség kialakulása a hallucinogén hatásoktól), melyek kockázatos viselkedéshez vezethetnek a drog-expozíció alatt, vagy azt követően. E veszélyeket a kísérleti személyek megfelelő szűrése, felkészítése és támogató figyelemmel kísérése nagyban csökkenti.

A szerzők a föntiek alapján fölvetik a pszilocibin kontrollált és támogató feltételek mellett történő használatát egyes pszichiátriai és viselkedészavarok terápiájának megkönnyítésében. Tudjuk, hogy drámai erejű, spontán jelentkező, gyakran misztikus jellegű pszichológiai élmények markáns viselkedésváltozáshoz vezethetnek. Ehhez a jelenséghez nagyon hasonlítanak azok a korai terápiás próbálkozások, melyek során klasszikus hallucinogéneket alkalmaztak drog- és alkohol-dependencia kezelésében, valamint előrehaladott rákbetegséggel társuló pszichológiai distressz csökkentésében.

E korai tanulmányok ugyan módszertanilag ma már nem megfelelőek, a jelen tanulmány fényében azonban érdemes lehet újraéleszteni a klasszikus hallucinogénekkel folytatott terápiás eljárásokat. Új információt nyerhetünk továbbá a morális és vallásos viselkedés biológiai hátteréről.

A kutatás lefolytatását számos ösztöndíj valamint az
amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet Drog Abúzus Intézete (NIDA) is támogatta.

Eredeti közlemény: Roland R. Griffiths, William A. Richards, Matthew W. Johnson, Una D. McCann, Robert Jesse:
Mystical-type experiences occasioned by psylocibin mediate the attribution of personal meaning and spiritual significance 14 months later) Journal of Psychopharmacology, 2008, August, 22 (6), 621-632.

Tremkó Mariann

A referáló megjegyzése: a cikkhez kapcsolódó gondolatokat olvashatunk az egzisztenciális jelentéstulajdonítás, traumafeldolgozás, vallás, endogén opiátok és endokannabinoidok összefüggéseiről Kulcsár Zsuzsanna: Traumafeldolgozás és vallás című könyvében. Trefort Kiadó, 2009. Illetve ajánlható Henrik Jungaberle: Therapie mit psychoaktiven Substanzen (Huber, Bern, 2008) vagy Michael J. Winkelman és munkatársai által írt Psychedelic Medicine: New Evidence for Hallucinogenic Substances as Treatments című kötet is.

 

Forrás:http://www.elitmed.hu/ilam/hirvilag/pszilocibin_kivaltotta_misztikus_elmenyek_hatasa_9717/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Osose86

(Vefir85, 2019.01.02 01:51)

http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/adcirca-onde-comprar-sem-prescri-o-internet-no-brasil-rem-dio
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/order-vigradina-50mg-cheap-where-can-i-order-sildenafil-citrate
http://answers.codelair.com/22537/comprar-ciavor-tadalafil-barato-internet-comprar-rem%26%23233
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-nimodipino-30mg-gen-rico-barato-na-internet-brasil
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-o-gen-rico-de-ciavor-20-mg-de-confianza
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-uniphyl-cr-400-mg-en-farmacia-online-ecuador
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=66432&qa_1=corsenile-sildenafil-pharmacie-internet-mastercard-sildenafil
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/grisactin-griseofulvin-como-puedo-comprar-sin-receta-en-internet
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/comprar-fluticasona-flonase-0-05-mg-sem-prescri-o-portugal
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/ofloxacine-comprar-en-farmacia-online-aprobada-reino-de-espa-a
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-refren-sildenafil-citrate-com-garantia
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-verapamil-isoptin-sr-40-mg-gen-rico-melhor-pre
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-100-mg-comprar-r-pido-ecuador-en-d-nde
http://brooklynne.net/profiles/blogs/site-serieux-achat-primonil-imipramine-50mg-achat-imipramine-en
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-cialis-gen-rico-r-pido-internet-brasil
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/o-commander-silden-sildenafil-citrate-100-mg-silden-generique

Azuqe21

(Amito52, 2018.12.28 14:38)

http://source1law.com/s1l/blogs/215/7656/exifol-200mg-buy-where-to-buy-sildenafil-citrate-and-exifol-on
http://ask2learn.com/?qa=6890/acheter-lomefloxacin-site-fiable-vente-maxaquin-pharmacie
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/dimenhydrinate-50-mg-livraison-discrete-pas-cher-dimenhydrinate-a
http://opencu.com/profiles/blogs/luvagra-200mg-moins-cher-site-fiable-existe-t-il-du-sildenafil
http://social.leembe.com/blogs/post/40131
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/tadonis-20mg-order-safely-buy-tadonis-from-italy
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-commander-du-lekap-sildenafil-citrate-100-mg
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/erotid-tadalafil-en-ligne-bon-marche-achat-site-fiable-generique
http://source1law.com/s1l/blogs/218/7433/sildenafilum-120mg-order-cheap-how-old-do-you-have-to-be-to-bu
http://share.nm-pro.in/blogs/post/102482#sthash.0lAwX7sn.G1hMObtq.dpbs
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/talys-tadalafil-10mg-en-ligne-moins-cher-commander-site-fiable
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-varofil-sildenafil-citrate-130mg-sin
http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-vasifil-200-mg-e-quanto-custa-pela-internet
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/order-viagra-no-prescription-buy-viagra-dallas
http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-viagra-sildenafil-citrate-25mg-sin-receta-ahora
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/o-commander-du-bifort-sildenafil-citrate-sites-serieux-pour
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-avafil-120-mg-envio-24-horas-on-line
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-prilo-130mg-forma-segura-via-internet
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/buy-immense-150mg-low-price-buy-immense-canada-legally
http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/mildfil-tadalafil-20mg-donde-puedo-comprar-de-forma-segura-puerto

Zamer82

(Vibug36, 2018.12.23 09:11)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-verdafil-50-mg-bas-prix-achat-sildenafil-citrate http://lifestir.net/blogs/post/74200 http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/tadarich-20mg-en-ligne-pas-cher-commander-securise-tadalafil http://www.1friend.com/blogs/2766/14611/cyvel-buy-online-can-i-buy-tadalafil-no-prescription http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-havante-sildenafil-citrate-gen-rico-urgente-internet http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/discount-divalproex-125mg-buy-online-where-to-buy-depakote-in http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/vasifil-comprar-pela-internet-brasil http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-clorpromazina-gen-rico-frete-gr-tis-na http://iq140.eu/blogs/post/28559 http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-o-achat-achat-de-sildenafil-citrate http://movsam.ning.com/profiles/blogs/terbinafina-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-tadafil-tadalafil-60-mg-tadalafil-canada-vente http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/tada-tadalafil-como-posso-comprar-gen-rico-de-forma-segura-pela http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/vasifil-comprar-forma-segura-internet-vasifil-comprar-farmacia http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/pefomax-o-acheter-pharmacie-prix-du-sildenafil-citrate-en http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-zyad-tadalafil-40-mg-gen-rico-e-quanto http://foodtube.net/profiles/blogs/ramelteon-acheter-bon-prix-nouvelle-pilule-ramitax

Atiqo12

(Biwus42, 2018.12.18 12:38)

http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tadil-tadalafil-60-mg-en-farmacia-online-comprar
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/ah-zul-sildenafil-citrate-130-mg-onde-comprar-envio-24h-pela
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/order-aphrodil-safely-aphrodil-online-purchase-in-india
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-o-gen-rico-de-combipres-clonidine-pre-o-no
https://madbuddy.club/blogs/post/11633
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-helpin-sildenafil-citrate-sin-receta-de
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/buy-zilfic-130mg-low-price-zilfic-sildenafil-citrate-canada
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/order-generic-nidsex-100mg-online-how-can-i-order-sildenafil
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/low-price-vigreks-150-mg-buy-online-vigreks-buy-in-canada-prices
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/low-price-metformin-850mg-order-online-buy-metformin-hamilton-nz
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/plenylife-comprar-en-farmacia-online-ecuador-comprar-sildenafil
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-edalis-tadalafil-en-internet-bolivia-comprar
http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-prilo-urgente-pela-net-rep-blica-federativa-do
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/latanoprost-order-online-xalatan-or-latanoprost-price
http://staind-italy.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-vigorplus-sildenafil-citrate-25-mg-sin
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-oximum-sin-receta-ahora
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/buy-agitafil-10mg-online-cheap-agitafil-40mg-capsule-uses
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/comprar-tada-tadalafil-entrega-r-pida-online-brasil
http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=68476&qa_1=clomifeno-donde-puedo-comprar-receta-garantia-estados-unidos
http://wu-world.com/profiles/blogs/zyad-tadalafil-comprar-sem-receita-medica-brasil
http://bioimagingcore.be/q2a/49592/oneaid-tadalafil-ligne-prix-visa-tadalafil-prix-pharmacie
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-viagra-120mg-buen-precio
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/vedafil-sildenafil-citrate-50mg-comprar-sin-receta-en-farmacia
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/comprar-cialis-no-brasil
http://dmoney.ru/38181/refren-comprar-e-quanto-custa-na-internet-brasil
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/zerect-buy-without-rx-zerect-uk-where-to-buy
https://madbuddy.club/blogs/post/12972
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/norfloxacin-buy-online-average-norfloxacin-price-in-us-pharmacies
http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/delite-sildenafil-citrate-sans-ordonnance-en-ligne-livraison
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-varofyl-urgente-m-xico

Iqaro18

(Owami30, 2018.12.15 21:01)

http://soruanaliz.com/index.php/18500/upwardz-tadalafil-comprar-ahora-chile-upwardz-online-spain http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-zyrtec-cetirizine-r-pido-online-brasil http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-esantop-sildenafil-citrate-100-mg http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/varfarina-coumadin-1mg-comprar-gen-rico-barato-no-brasil-coumadin http://innovatoruddannelse.ning.com/profiles/blogs/oneaid-tadalafil-en-ligne-bon-prix-sans-ordonnance-achat-oneaid http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-raloxifene-barato-espa-a http://www.prds66.fr/profiles/blogs/donde-a-la-orden-meclizine-en-farmacia-online-espa-a http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/order-viagra-150mg-where-can-i-buy-viagra-in-canada http://www.prds66.fr/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-avafil-sildenafil-citrate-130-mg-gen http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/buy-cabergoline-0-5-mg-on-sale-how-much-does-cabergoline-cost http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/discount-erecto-130-mg-order-online-how-can-i-purchase-sildenafil http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-viagra-100mg-al-mejor-precio-espa-a http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vivala-tadalafil-sin-receta-fiable http://snopeczek.hekko.pl/229018/seguro-comprar-diario-tadalafil-generico-garantia-brasil http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/comprar-prochlorperazine-compazine-5mg-r-pido-brasil http://javamex.ning.com/profiles/blogs/isosorbide-dinitrate-comprar-en-farmacia-en-linea-segura http://answers.codelair.com/21484/cialis-tadalafil-20-mg-como-puedo-comprar-urgente-argentina http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-en-ligne-norvasc-amlodipine-baisse-prix-site http://football.ning.com/profiles/blogs/order-viagra-150mg-cheap-where-to-purchase-sildenafil-citrate http://brooklynne.net/profiles/blogs/ohay-comprar-gen-rico-mais-barato-brasil-comprar-tadalafil-pela

Eduri30

(Ohoba23, 2018.12.06 15:30)

http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-edalis-sin-receta-con-garantia-rep http://brooklynne.net/profiles/blogs/buy-lifta-10mg-no-rx-online-lifta http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/ip-max-sildenafil-citrate-120mg-como-comprar-env-o-r-pido-estados http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-gabatal-600-mg-how-can-i-purchase-gabapentin http://ask2learn.com/?qa=7155/farmacia-comprar-generico-nitrofurazona-receta-confianza http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-trepol-baisse-prix-sans-ordonnance-prix-moyen http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/d-lira-puedo-comprar-en-l-nea-estados-unidos-donde-comprar-d-lira http://foodtube.net/profiles/blogs/meilleur-site-commander-gladium-livraison-72h-prix-sildenafil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-vigadol-150-mg-online-vigadol-buy-sildenafil-citrate http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/discount-gemfibrozil-300-mg-order-online-where-to-buy-lopid-no http://snopeczek.hekko.pl/229824/onde-posso-comprar-diamox-250-mg-sem-receita-via-internet http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/viagra-buy-cheap-purchase-viagra-edmonton http://howidoit.ning.com/profiles/blogs/ciavor-60mg-generique-sur-internet-achat-sans-ordonnance-comment http://webclub.allpix.net.ee/groupware/blogs/post/24202 http://flutes.ning.com/profiles/blogs/low-price-imitrex-100mg-buy-online-imitrex-50mg-online-usa


« előző

1 | 2 | 3