Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Azt remélem, hogy gondolataim kifejezik a felfedezés örömét és izgalmát
és a titokzatosság sötét vizeinek igaz mélységét melynek feltérképezetlen óceán-felszínén
mindennapi virgonc világunk csekélyke parafadugóként táncol...

( Terence Mckenna )

 

 

Kép


  

 

 

 Alapítás ideje: 2008.11.19 | Szerkesztő: AXM | Fordítók: SendMode , Strophariad , Cooper, Lehdotar, Vault-Knowledge

 

Dr. Frecska Ede : A lélek indája, az ayahuasca (hangfelvétel)

2015.02.22

Az ayahuasca egy kétkomponensű, pszichoaktív főzet, amely a mai napig számos gyógyító és rituális törzsi szertartás központi eleme az Amazonas vidékén. Az előadó, Frecska Ede a DE KK Pszichiátriai Tanszékének vezetője. Ede kutatásai kapcsán merült fel, hogy a főzet egyik pszichoaktív hatóanyaga az N,N-dimetil-triptamin a sigma-1-receptor egyik természetes liganduma és univerzális sejtvédő lehet a központi idegrendszerben. Az integratív szemléletű előadás az ayahuascha biológiai, lélektani és spirituális vetületeire is kitér. Egyre több kutatási eredmény tűnik alátámasztani az erős szerotoninaktivitást előidéző ayahuasca pszichoterápiás potenciálját. Az immunrendszeren kifejtett hatására irányuló vizsgálatok felvetik annak a lehetőségét is, hogy bizonyos etnomedikális megfigyelések tudományosan is igazolhatóak. Beszámolókból ismert, hogy az ayahuascha-élmény során radikálisan változhatnak a perceptuális folyamatok, a tér- és időérzékelés, a realitásról alkotott elképzelések, a kognitív folyamatok és az érzelmi mintázatok. A megfelelő szaktudás, empátia és utánkövetés meglétével talán terápiás eszközzé is válhat az orvosok kezében az, amit a sámánok már régóta gyógyításra használnak. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Hangfelvétel | Hozzászólások: 0

Graham Hancock : LSD és DNS

2015.02.06

Az ötvenes évek elején, mikor Francis Crick felfedezte a DNS dupla hélix szerkezetét, Crick rendszeresen használt LSD-t. Az LSD abban az időben teljesen legális volt. Crick azt mondta, hogy ez fokozta kreativitását. Kis dózisokban használt LSD gyakorlatilag minden héten. Bevallása szerint LSD hatása alatt, vizionárius állapotban látta először a dupla hélix szerkezetet. Ez a vízió tette lehetővé, hogy feltörje a DNS kódját. E víziónak köszönhetően kapta meg a Nobel díjat. És ő tulajdonképpen az egyike azon rengeteg tudósnak, akik létfontosságú tudományos információhoz jutottak módosult tudatállapotban. Tehát ez az első lenyűgöző dolog Crick-kel, a Nobel díjat nyert, nagy fősodrású tudóssal kapcsolatban, hogy a DNS természetére, a dupla hélix szerkezetre LSD hatása alatt jött rá. De itt még nincs vége. A legtöbb mai tudós teljesen elveti azt, hogy a világegyetemnek lehet intelligenciára utaló tervezése. Teljesen elutasítják, mint a teremtés-elmélet egy új húzását. Röhögnek rajta, gúnyt űznek belőle, rühellik az elképzelést. De mégis a 20. század egyik legnagyobb tudósa, maga Francis Crick sem hitt abban, hogy a DNS molekula ezen a bolygón alakult ki. Elhiheted, hogy tudósként Crick jóval azok előtt járt, akik elvetették az intelligens tervezést.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Enteogének | Hozzászólások: 0

Böszörményi Zoltán - Psychotomimeticumok vizsgálata emberen

2014.11.25

Az ezen tárgykörbe tartozó és tudományos igényű első európai közlemény 1885-ben jelent meg: Prentiss és Morgan önkísérletek alapján a meskalin hatá­sáról számoltak be. A hallucinogén vagy révületkeltő új anyagok klinikai vizsgálata azóta is csábító, de egyben nehéz feladat a psychiaterek és psychológusok számára, melyet a technikai fejlődés is csupán kis részleteiben könnyített meg.Számos vegyület rendelkezik psychotomimeticus vagy psychodyslepticus hatással (a hallucinogén vagy eideticum és phantasticum megjelölést újabban mellőzik, mert ez a bonyolult hatásegyüttesnek csupán a részleteire utal). Ma közös megegyezéssel — Peringer nyomán — mégis csak azon vegyületeket jelöljük e névvel, melyek a tudatot csak kevéssé alterálják, így a kísérleti egyénnek még a vegyület hatása közben is lehetősége marad arra, hogy élmé­nyeit részleteiben is közölhesse környezetével.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Kísérlet és Kutatás | Hozzászólások: 0

Terence McKenna - Görög-maja, posztmodern, csillagjáró civilizáció

2014.09.06

 

Terence Mckenna gomba-víziója egy Görög-maja, posztmodern, csillagjáró civilizációról.

 

Fordította: Strophariad | orichalcum workshop
Feliratozta : Cooper | orichalcum workshopOrichalcum Workshop - Pszichedelikus szellemi műhely és archívum: http://www.o-ws.hu/

 

Rupert Sheldrake - A Tudomány Téveszméje

2014.08.16

  

A szöveget forditotta : Vault-Knowledge | orichalcum workshop
A feliratot készitette: Vault-Knowledge | orichalcum workshop

 

Rupert Sheldrake előadása a tudomány dogmatikus nézeteiről.

 

Orichalcum Workshop - Pszichedelikus szellemi műhely és archívum: http://www.o-ws.hu/

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Dokumentumfilmek, videók (HUN) | Hozzászólások: 0

Terence McKenna - Higgy Magadban

2014.08.09


"A civilizált értelem első pillanatát sem értük még el. Ennek módja abban rejlik, hogy bízol önmagadban. Hogy bízol a saját intuíciódban."


Orichalcum Workshop - Pszichedelikus szellemi műhely és archívum | http://www.o-ws.hu/


A szöveget forditotta : Vault-Knowledge | orichalcum workshop
A feliratot készitette: Vault-Knowledge | orichalcum workshop

 

 

László András : Az élet és a halál benső lényege

2014.06.20

A keletkezést, a létesülést végül is megszűnés és elmúlás követi. Csak az romolhatatlan és elmúlhatatlan, aminek nincs sem időbeli, sem elvi kezdete – és aminek nincs kezdete, annak vége sem lesz. A különböző örökkévalósági és időbevetettségi formák tisztázásához néhány fogalmat elemeznünk kell. Az abszolút örökkévalóság, az időtlen örökkévalóság neve: ‚aeternum’ vagy ‚aeternitās’. Az idővel együtt keletkezés és az idővel együtt való elmúlás sajátos és relatív örökkévalóságának a neve ‚sempiternitās’, ez olykor ‚aevum’ néven is megjelenik. Az időben való (quāsi) „örökkévalóság”, az időbeni megnyújtottság: a ‚perpetualitās’. Az ‚aevum’ kifejezés az utóbbiaknak együttesét is jelenthette. Az ‚aeternum’ időtlen, időfeletti abszolút örökkévalóság; a ‚sempiternitās’ egy relatív örökkévalóság, az idővel együtt kezdődés és befejeződés; a ‚perpetualitās’ az időben való teljes megnyújtottság. Végül a ‚perennitās’ az ‚aeternum’-nak, az örök időtlenségnek az időben való lenyomatát, megjelenítését fejezi ki. Amikor pl. religiō perennis-ről, sophia perennis-ről, (örök vallásról, örök bölcsességről) philosophia perennis-ről, (örök filozófiáról) beszélünk, akkor ez nem abban az értelemben örök, hogy teljesen időtlen, vagy az idővel együtt jön létre és szűnik meg, és nem abban az értelemben örök, hogy nincs vége a tartalombeliségének. A ‚perennitás’ ugyanis azt jelenti, hogy az időben jelenik meg, de a mulandóság körében az időtlen örökkévalóságot reprezentálja.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Filozófia | Hozzászólások: 0

Julius Evola : A halhatatlanság problémája

2014.06.07

E helyütt a halál túlélésének s magának a halhatatlanságnak a problémájával a beavatás, vagyis a valódi önátélés és tapasztalás szempontjából kívánok röviden foglalkozni. Először is azt kell tisztázni, hogy voltaképpen ki az, akinek a további létezés lehetősége a halálban megnyílik. Itt nem lehet szó valamiféle filozófiailag vagy teológiailag elvonatkoztatott entitásról, hanem csakis olyan valamiről, ami ténylegesen létezik, vagy amit egyfajta élő tudatnak lehet nevezni. Ez egy individuális tudat, amelynek lényegét gyakorlatilag egy adott testi–lelki szervezet egységével, valamint az általában vett érzékszervi tapasztalással való összefonódottság adja.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Filozófia | Hozzászólások: 1

Erik Davis : Valóságtervezés magasabb szintekről?

2014.03.29


Fordította: Strophariad | orichalcum workshop
Feliratozta : AXM | orichalcum workshopOrichalcum Workshop - Pszichedelikus szellemi műhely és archívum | http://www.o-ws.hu/

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Videó - Előadások, részletek (HUN) | Hozzászólások: 0

Daniel Pinchbeck : A jövő kreativitása

2014.02.28

Azt hiszem, globális szinten kell újragondolnunk a médiát, beleértve a közösségi médiát és a tömegmédiát: hogy hirtelen előidézhessünk egy bolygószintű tudatosságot, hogy szembesüljünk a minket veszélyeztető többdimenziós ökológiai válsággal, hogy felemeljük a szavunkat a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség kapcsán, és többek között, hogy emeljünk az emberek gondolkodásának színvonalán. Jelen pillanatban a média egy tudatosságot kontrolláló rendszerként működik, amely alacsony frekvencián tartja a kollektív elmét, normalizálja, szabványosítja az erőszakot és felfokozza a félelmet. Nemrég belekezdtem egy könnyed stílusú beszélgető műsorba, amelyben a legkorszerűbb ötleteket és legaktuálisabb problémákat vizsgáljuk. Jó volna felfigyelni egy friss globális hálózat megjelenésére, amely az eddigi munkásságom - beleértve a 2012-A Tollaskígyó viszzatér című könyvem és a Joao Amim rendezésével készült 2012: Time For Change című filmem - kontúrjai mentén meghatározna és tömegesen elhintene egy új paradigmát.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Filozófia | Hozzászólások: 0

Terence McKenna : A transzhumán napirend

2014.02.24

 

 "..az intelligens embereket az információ felhasználja."

 

Fordította: Strophariad | orichalcum workshop
Feliratozta : AXM | orichalcum workshop

 

Orichalcum Workshop - Pszichedelikus szellemi műhely és archívum | http://www.o-ws.hu/

 

Daniel Moler: Az Egyetemes Szív

2014.02.22

Házassági évfordulónk megünneplése alkalmából feleségemmel részt vettünk egy Mesadán, egy San Pedro-kaktusszal (huachuma) végzett szertartáson, amitől én valósággal rettegtem. Néhány évvel korábban keresztülmentem egy entheogén-élményen (előzetes felkészülés és setting nélkül), és az akkor darabokra szedett. Úgy éreztem, hogy megszűnök létezni a világban, s csak a saját félelmetes elszeparáltságom maradt. Ahelyett, hogy jobban lettem volna tőle, csak régi félelmeimet hozta felszínre. Úgy döntöttem, hogy többé nem térek vissza arra a helyre.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 0

Joe Rogan - Mi a valóság?

2014.02.20

 

Orichalcum Workshop - Pszichedelikus szellemi műhely és archívum | http://www.o-ws.hu/


Fordította: Cooper | orichalcum workshop
Feliratozta: Cooper | orichalcum workshop

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Dokumentumfilmek, videók (HUN) | Hozzászólások: 0

Gerald Heard az LSD-ről

2014.02.20


"Néhányan azt mondták nekem, s én magam is feltételezem: eképpen köszönt majd be a halál és mily' nagyszerű lesz"

 

Orichalcum Workshop - Pszichedelikus szellemi műhely és archívum | http://www.o-ws.hu/


Fordította: Cooper | orichalcum workshop
Feliratozta: Cooper | orichalcum workshop

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Videó - Előadások, részletek (HUN) | Hozzászólások: 0

Ayahuasca (DMT) és az Agy (hun sub)

2014.02.19

 

Rövid videó az ayahuaszka és az agy kapcsolatáról.

Orichalcum Workshop - Pszichedelikus szellemi műhely és archívum |
http://www.o-ws.hu/

 

A szöveget forditotta : Vault-Knowledge | orichalcum workshop
A feliratot készitette: Vault-Knowledge | orichalcum workshop

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Videó - Előadások, részletek (HUN) | Hozzászólások: 0

Terence McKenna - LD50, Salvia Divinorum, Psilocybin, Ayahuasca, Spirituality

2014.01.22Részlet a 'Plants Consciousness & Transformation' című előadásból.

 

A szöveget forditotta : Vault-Knowledge | orichalcum workshop
A feliratot készitette: Vault-Knowledge | orichalcum workshop

 

Marlene Dobkin de Rios: Testen kívüli élmények és az Újvilág monumentális földművei

2014.01.02

A pszichedelikus növényeket használó archaikus kultúrák emlékművei és földművei iránti érdeklődésem akkor ugrott meg, mikor családommal Peru több részére is ellátogattunk: Különösen a Limától 2 órányira délre fekvő Nazca-romok nyűgöztek le. 1978-ban utaztunk oda, hogy megnézzük a híres Nazca-vonalakat, a Nazca-sivatag geoglifáit, azt a magasan fekvő száraz fennsíkot, mely több, mint 50 mérföldnyire fekszik Nazca városától. Ennek következtében kezdtem el gondolkodni a pszichedelikumok szomatikus hatásairól, s hogy hogyan lehettek befolyással az őslakók masszív földműveire. Elképzelhető, hogy a testen kívüli élmények, azaz a sámán úgynevezett égi utazásai befolyásolták a megépítésüket. A sámán erejét a földművekben rejlő szimbólumok adták tudtul, főleg a gyakori állatok és a kozmológiai energiák, melyeket az adott sámán képes volt uralni. Az üzenet a sámán erejéről a közösség minden tagjának szólt, mindenkivel tudatta, hogy sámánjuk vagy sámánjaik erősebbek a közösség többi tagjánál. Egy ilyen durva környezetben ez a túlélés képességét biztosította.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Sámánizmus | Hozzászólások: 0

Ran Prieur : Fermi paradoxon még egyszer

2014.01.01

Korábban említettem néhány megoldást a Fermi paradoxonra, vagyis arra, hogy míg rengeteg földönkívüli civilizációnak kellene léteznie, miért nem találunk egyet sem. Az egyik kedvenc megoldásom, hogy bármely kellően fejlett civilizáció megkülönböztethetetlen a természettől. Egy másik, hogy az idegenek egyszerűen csak túl másmilyenek. Terence McKenna szerint más bolygókról származó rádiójelek után kutatni olyan, mintha olasz kaját keresnénk más bolygókon, Jacque Valle pedig úgy gondolja, hogy az idegenek már most is itt vannak, csak annyira mások, hogy észre sem vesszük őket.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tudomány | Hozzászólások: 1

Dennis McKenna : Eszközök a társadalom gyógyitásáshoz

2013.11.18


"Úgy hiszem engem arra tanított meg, hogy milyen kevés a tudásom ebben erősít meg az ayahuasca minden alkalommal: arra emlékeztet milyen keveset tudok. Ez egy olyan lecke amit egész fajunknak szívére kellene vennie. Hajlamosak vagyunk az önteltségre, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy többet tudunk annál mint amit valójában tudunk, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a természet a szolgálatunkban áll és mi uralkodunk felette, a mi tulajdonunk - valójában épp ellenkezőleg működik."

 

Fordította: Cooper | orichalcum workshop
Feliratozta: Cooper | orichalcum workshop

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Videó - Előadások, részletek (HUN) | Hozzászólások: 0

Dennis McKenna : A DMT létezése üzenet lehet

2013.10.28


"Nos, mi a helyzet például a DMT-előállítással? Igen, kapcsold be az N-metil-transzferázt, és hozz létre egy olyan vegyületet, mely alkalmazva gépeket, csillaghajókat, idegeneket, hátborzongató városokat stb. mutat neked. Mi lehetne kevésbé félreérthető? Nincs itt semmilyen rejtély; ez az üzenet. "


Fordította: Strophariad | orichalcum workshop
Feliratozta: AXM | orichalcum workshop

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Videó - Előadások, részletek (HUN) | Hozzászólások: 0

Terence Mckenna - Az Alkímia Álma

2013.10.14

 

A vizionárius szerző és az ellenkultúra szellemisége Terence McKenna bemutatja az európai alkímia rejtélyekkel teli históriáját, az alkímiai elveken nyugvó vallási utópia létrehozásának törekvését. Az alkímia elveszett titkait és a bölcsek kövét kutatva, McKenna elkísér bennünket Heidelbergbe, az utolsó alkímiai laboratórium helyszínére, és egy lenyűgöző történetet mesél el a 16. századi bohém kísérletezésről és az ezt övező politikai intrikáról.


"A sámánizmus lényegében az alkímia élő hagyománya, mely nem kutatja a bölcsek kövét, hanem már megtalálta azt."

 

A szöveget forditotta : Vault-Knowledge | orichalcum workshop
A feliratot készitette: Vault-Knowledge | orichalcum workshop

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Videó - Előadások, részletek (HUN) | Hozzászólások: 15

Interjú Jason Silvával

2013.10.04

Amikor Timothy Leary börtönben volt, Marshall McLuhan egyszer meglátogatta és azt mondta: "nem ülhetsz egy helyben, ha a gondolatok piacán szeretnél érvényesülni - ha az ötleteid rezonálni fognak, finomítani kéne a csomagolásodon." Így hát megtanították Learyt mosolyogni, kioktatták a karizmáról és az esztétikus megjelenésről, míg végül értékelni tudta munkájának média köntösét. A cikk szerint itt született Timothy Leary, a filozófus performer, majd miután kiengedték a börtönből, hirtelen talk showkban jelent meg és virtuális valóságról, elméink letöltéséről, valamint a cybertérbe való belépésről filozofált. Minden efféle gondolat ehhez a kivételesen karizmatikus fickóhoz kötődött, aki egyenlő mértékben volt rock sztár, költő és részint tudós guru - mindez a média közléseinek valódi erejét világítja meg számomra, mert az ilyen fickók képesek voltak az ezekhez hasonló gondolatokkal kiállni és szétkürtölni azokat a média eszközeivel.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Filozófia | Hozzászólások: 0

Jason Silva: Timothy Learynek igaza volt

2013.09.30

Timothy Leary egy ellenkulturális kibernetikus volt, aki csillagközi masinákról álmodott. A 70-es évek folyamán elutasította a Keleti Miszticizmus "édes sodó giccsét" és a proto-extrópikus világnézettel azonosult, melyet a SMILE akronímával rövidített, a Space Migration (Űr Vándorlás), Intelligence increase (Intelligencia Növelés), Life Extension (Élet Meghosszabbítás) szavakból megalkotva.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Filozófia | Hozzászólások: 0

Jason Silva : Pszichedelikus Technológia

2013.09.29


"A számítógép az 1990-es évek LSD-je"

 
Fordította és Feliratozta : Cooper | orichalcum workshop

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Videó ( Előadások, Részletek) HUN | Hozzászólások: 0

Clifford Pickover : Szex, drogok, Einstein és manók II.

2013.09.01

Habár a szívem mélyén szkeptikus tudós vagyok, végrehajtottam saját érdekemben néhány ad hoc „divinációt”, melyek érdekes eredményeket hoztak. Például olyankor, amikor egy halasztást nem tűrő kérdést szeretnék megválaszolni, vagy valaminek a helyét megtalálni, amit elhagytam, néha azt a megoldást választom, hogy elalvás előtt a problémára fókuszálok, és a válasz gyakran ki is derül reggelre. Még egy papír jegyzettömböt is tartok az ágyam közelében, hogy az éjszaka közepén megjelenő gondolataimat feljegyezzem. Úgy tűnik, a tudattalannak olyan információkhoz van hozzáférése, amelyekhez a tudatos elménknek nincsen, és az alvás, az álmok esetenként felhasználhatóak arra, hogy hozzáférjünk azokhoz az információkhoz. Esetenként absztraktabb divinációkat is végzek; ilyenkor az elmémben port és szennyet szórok a szélbe, és magam elé képzelem a belőlük összeálló színeket. A létrejött színek szépségükben bizonyos tervekhez, megoldásokhoz kedvező ötletekkel járulnak hozzá. Például, egy csinos, ibolyaszínű, szimmetrikus mintázat kedvezően hat, míg egy mocsaras, sötét, sűrített rendszertelenség előnytelenül. Ez a vizualizációs, színeket szóró eljárás eleinte bonyolultnak tűnhet, mégis rendszeresen gyakorlom az efféle módszereket elalváskor, szintúgy, mint egymást váltó képek, például lovak forgatagát elképzelve, vagy, hogy egy medencényi fekete folyadékban süllyedek a víz felszínét szemlélve, amíg az mérföldekre távolodva fényes, fehér réssé szűkül felettem. Tudom, hogy elég furán hangzik, de hangsúlyozom, valószínűleg működik, mert tudattalanul hozzáférek azon információkhoz, amelyek aligha sejlenek át tudatos elmém felszínén.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Enteogének | Hozzászólások: 2

Sam Harris - Drogok és az élet értelme

2013.08.24

Minden, amit teszünk, a tudatmódosításért van. Barátságokat kötünk, hogy adott érzelmeket (pl. szeretetet) megtapasztaljunk, míg másokat (pl. a magányosságot) elkerüljünk. Általunk szeretett ételeket eszünk, hogy múló jelenlétüket nyelvünkön érezzük. Egy másik ember gondolatai ismerésének öröméért olvasunk. Az ébrenlét minden pillanatában – sőt az áloméban is – arra törekszünk, hogy az érzések, az érzelmek és a kogníció folyamát általunk értékelt tudatállapotok felé irányítsuk.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Enteogének | Hozzászólások: 0

Jason Silva : Ámulat

2013.08.17

"a perceptuális mérhetetlenség olyan élménye, melynek feldolgozásához
szó szerint újra kell szervezned a világról kialakított elképzeléseidet"

Orichalcum Workshop - Pszichedelikus szellemi műhely és archívum: http://www.o-ws.hu/

Fordította : Cooper & Strophariad
Feliratozta : AXM

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Videó ( Előadások, Részletek) HUN | Hozzászólások: 2

Szétütve: drogok és alkohol az irodalomban

2013.07.18

Július 18-án ünnepelné 76. születésnapját a gonzo irodalom keresztapja, Hunter S. Thompson. A Félelem és reszketés Las Vegasban és a Rumnapló szerzőjét alkohollal és tudatmódosítókkal feldobott, öngyilkossággal lezárt, őrült élete hírhedtté tette. Nagyban hozzájárultak ehhez persze a szövegei, amikben jórészt a saját életének eseményeit örökítette meg. Az évforduló apropóján összegyűjtöttük az irodalomtörténet leghíresebb függőit és műveiket, amelyekben elmosódik a határ a valóság és a fikció között, és az alkotó a módosult tudat sötét mélységeit járja be. Drogok és alkohol minden mennyiségben.
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Kultúra | Hozzászólások: 0

Clifford Pickover : Szex, drogok, Einstein és manók

2013.06.11

Nem hiszek az asztrológiában. Nem hiszem, hogy az idegenek alászállnak, hogy gabonaköröket alkossanak, vagy teheneket csonkítsanak. Nem hiszek a személyes Istenben, aki lesújt a gonoszra, vagy a telejósokban, akik gondolatokban fürkésznek és a halott nagynénivel beszélgetnek. Nem hiszem, hogy Mózes kettéválasztotta a Vörös-tengert, mint Charlton Heston a Tízparancsolat című filmben. Nem hiszem, hogy a Föld üreges, és hogy az Agartha néven ismert emberfeletti civilizáció lakik benne. Másfelől pedig, ellentétben néhány szkeptikussal, akiket ismerek, engem mélyen lenyűgöz a vallás, a halál közeli élmények, a pszichoaktív vegyületek, a spiritualitás, sőt még a Biblia is.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Filozófia | Hozzászólások: 0

Újváry István : Az LSD 50 éve

2013.04.19

Emil Fischer, a 19. század egyik legjelentősebb német szerveskémikusa az élő szervezetek fontos építőköveinek, a cukroknak és az azokat átalakító enzimeknek a vizsgálata során száz éve arra a következtetésre jutott, hogy biokémiai folyamatokban az egymással kölcsönhatásba lépő anyagok szerkezete úgy illeszkedik egymáshoz, mint "kulcs a zárhoz". Ez az analógia szolgált a későbbiekben alapul a gyógyszerek és a hatáskifejtésükért felelős specifikus kötőhelyek szerkezeti komplementaritásának pontos jellemzéséhez, a korszerű receptorelmélet kidolgozásához. Ma már számos természetes és szintetikus gyógyszer és bioaktív anyag esetében ismert a biológiai válaszreakciónak utat nyitó "zár" molekuláris szerkezete, melynek alapján eltervezhető az odaillő "kulcsok" alakja, azaz a kémiai hatóanyagok szerkezete. Előfordul azonban, hogy valamely ismeretlen felépítésű "zár" kinyitásához a véletlen ad kezünkbe "kulcsot", vagy - molekuláris próbálgatással - valamilyen egyszerűsített szerkezetű vegyületet mint egy "álkulcsot" használunk a biológiai válaszreakció kiváltásához. Ezek az "álkulcsok" azonban nemcsak a kívánt ajtót nyithatják, hanem új, nem várt világok is feltárulhatnak a maguk sajátos angyalaival és ördögeivel.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Kísérlet és Kutatás | Hozzászólások: 0